Hội ND Điện Biên: Trực tiếp tham gia hòa giải trên 1.500 vụ việc
10:34 - 18/10/2019
(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội tích cực phối hợp với chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là luật Hòa giải ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.
Các cấp Hội luôn phối hợp chặt chẽ với các ngành Tư pháp, Thanh tra, Ban tiếp công dân tham gia tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn (Ảnh minh họa)


Các cơ sở Hội đã tổ chức trên 8.000 buổi tuyên truyền về Luật Hòa giải ở cơ sở, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, Luật đất đai, Luật khiếu nại tố cáo thông qua các hội nghị, lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân cho trên 422.000 lượt người nhằm giảm thiểu tình trạng khiếu kiện vượt cấp.


Hội ND tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 37 hội nghị về luật Hòa giải ở cơ sở cho trên 3.400 lượt cán bộ, hội viên, nông dân dự.


Hội ND cấp huyện phối hợp với các đơn vị cùng cấp tổ chức 215 hội nghị cho hơn 15.600 lượt báo cáo viên pháp luật, trưởng ban công tác mặt trận, hòa giải viên, tuyên truyền viên và cán bộ, hội viên, nông dân.


Đồng thời, các cấp Hội luôn phối hợp chặt chẽ với các ngành: Tư pháp, Thanh tra, Ban tiếp công dân, hoặc mời các chuyên gia, luật gia tham gia tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân để đảm bảo tính hiệu quả.


Trong quá trình hoạt động, 36 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” trên địa bàn luôn thay đổi các hình thức sinh hoạt thường xuyên  với những nội dung thiết thực như: Trao đổi thông tin, tình hình thực hiện pháp luật ở các khu và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, công tác hòa giải cơ sở đã thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia.


Hàng năm, tỉnh Hội còn duy trì việc phát hành cuốn Thông tin công tác Hội  đến các cơ sở Hội  theo từng quý với nhiều nội dung đa dạng, phong phú như: Các văn bản pháp luật mới của Nhà nước, nội dung luật Hòa giải ở cơ sở, nội dung Pháp lệnh 34 về thực hiện quy chế dân chủ ở sơ sở.


Trong năm năm, Hội ND tỉnh đã phát trên 42.000 cuốn Thông tin công tác Hội  đến các chi, tổ Hội dung làm tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền.


Bên cạnh đó, tỉnh Hội cũng chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân.


Đồng thời, Hội ND tỉnh còn tích cực phối hợp với các ngành chức năng tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo của hội viên, nông dân.


Đến nay có 83% cán bộ chi Hội tham gia tổ hòa giải ở khu dân cư. Toàn tỉnh hiện có 1.813 tổ hòa giải. Các tổ hòa giải đã tiếp nhận và giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn  trong cộng đồng dân cư, tỷ lệ các vụ hòa giải từng bước được nâng lên, nhằm giảm thiểu đơn thư khiếu nại vượt cấp.


Trong 5 năm, các cấp Hội đã tiếp nhận và trực tiếp tham gia hòa giải trên 1.500 vụ mâu thuẫn trên địa bàn.


Có thể nói, việc thực hiện luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã có tác động tích cực đến nhận thức, đời sống của hội viên, nông dân góp phần khuyến khích bà con nông dân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đồng thời nâng cao  chất lượng công tác hòa giải và thực thi pháp luật tại cơ sở.
 

Thanh Bình
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp