Vĩnh Long: Nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở
16:55 - 19/07/2019
(KNTC)- Năm năm qua (2014-2018), Hội ND các cấp trong tỉnh đã tập trung tốt công tác hòa giải, chất lượng, hiệu quả các cuộc hòa giải từng bước được nâng lên.
Ông Nguyễn Văn Săn- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số vấn đề cần quan tâm thời gian tới. (Ảnh: Báo Vĩnh Long)


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh và Ban Thường vụ Hội ND huyện, thị xã, thành phố tổ chức 30 cuộc triển khai quán triệt các kế hoạch thực hiện trong BCH với 870 lượt đồng chí tham dự, 121cuộc ở cơ sở với trên 4.800 cán bộ Hội, hội viên, nông dân tham dự.


Công tác phổ biến quán triệt được quan tâm hàng đầu với nhiều hình htức đa dạng. Các cấp Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới các hình thức tuyên truyền, phù hợp từng đối tượng, thông qua sinh hoạt chi Hội; Hội thi, kỷ niệm các ngày lễ lớn; phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tỉnh…


Thời gian, các cấp Hội đã tuyên truyền được trên 7.100 cuộc với gần 182 ngàn lượt hội viên, nông dân tham gia.


Hội ND các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải, từ đó chất lượng, số vụ hòa giải năm sau cao hơn năm trước. Thành viên các tổ hòa giải là Trưởng ấp, tổ trưởng tổ Nhân dân tự quản, Trưởng ban mặt trận khu dân cư, chi Hội trưởng chi Hội nông dân và những người có uy tín, có kiến thức pháp luật.


Hòa giải viên tham gia vào tổ hòa giải là những người có phẩm chất đạo đức, uy tín, đại diện cho nhân dân, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tự nguyện tham gialàm công tác hòa giải.


Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho cán bộ Họi cơ sở được 21 cuộc với gần 1.400 lượt hòa giải viên tham dự.

 
Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng chính phủ về việc phối hợp tham gia giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân, 5 năm qua, Hội ND tỉnh cũng cơ sở Hội phối hợp với các ngành chức năng tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền  và lợi ích của hội viên, nông dân, tham gia giải quyết 330 đơn thư khiếu nại, tố cáo.


Kết quả đã hòa giải thành 289 đơn, chuyển lên cấp trên 41 đơn. Nội dung tranh chấp chủ yếu về đất đai, hôn nhân gia đình, ô nhiễm môi trường, gây rối trật tự xóm ấp…


Trong 5 năm qua, Hội ND cơ sở đã tham gia công tác hòa giải ở cơ sở được 186 vụ, hòa giải thành 131 vụ, không thành 55 vụ.


Tính từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội tham gia347 vụ việc, trong đó hòa giải thành 310 vụ, đạt tỷ lệ 89%.


Nhìn chung công tác hòa giải cơ sở luôn được quan tâm, triển khai thực hiện kịp thời, chất lượng các tổ hòa giải có nhiều chuyển biến tích cực. Hội ND cơ sở, chi Hội luôn được tập huấn nâng cao kiến thức nghiệp vụ về kỹ năng hòa giải, các tổ hòa giải thường xuyên được kiện toàn, củng cố kịp thời, góp phần giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong đời sống cộng đồng.


Ngoài ra, Hội còn vận động cán bộ, hội viên, nông dân nghiêm túc chấp hành pháp luật thông qua việc lồng ghép và gắn với các hoạt động phong trào nông dân, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua bảo đảm quốc phòng an ninh.


Một số lĩnh vực pháp luật cụ thể cũng được các cấp Hội tiến hành thường xuyên như: Đẩy mạnh việc thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý lưu động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân trên địa bàn.

 
Nhờ sự quan tâm, đẩy mạnh của các cấp Hội, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân được thực hiện tốt. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh. 

Lân Ly
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp