Đồng Nai: Lãnh đạo Hội tham gia 2.740 buổi tiếp công dân với gần 6.000 lượt người
17:30 - 21/06/2019
(KNTC)- Trong 5 năm qua (2014-2018), toàn tỉnh đã tổ chức được trên 67.000 Hội nghị, cuộc họp, nói chuyện chuyên đề, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật tới trên 3.500.000 lượt người.
Hội ND Đồng Nai luôn chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, trong đó có công tác hòa giải cho cán bộ Hội


Hội ND các cấp trong tỉnh đã phối hợp với UBND xây dựng chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai đến cơ sở Hội.


Trọng tâm phối hợp là xây dựng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật của Nhà nước cho nông dân; đặc biệt là pháp luật về đất đai; hòa giải tranh chấp; giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ để Hội ND tham gia việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh.


Ngoài ra, Hội ND tỉnh thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp tài liệu Hỏi- Đáp pháp luật đến các chi Hội làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân. Cụ thể như: Sổ tay hỏi- đáp pháp luật về bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý phân bón; sổ tay hỏi- đáp về một số tội phạm quy định trong Bộ luật Hình sự…

 
Hàng năm, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


Triển khai thực hiện việc “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước”, “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”, “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”.


Trong 5 năm, Hội ND tỉnh đã tổ chức 55 lớp tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 6.200 cán bộ chi, tổ Hội là cộng tác viên pháp luật, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở Hội; tổ trưởng, tổ phó chi Hội Nông dân tại 11 huyện, thị, thành về những nội dung cơ bản của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; Luật hòa giải ở cơ sở…


Hội ND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phối hợp với các ngành liên quan tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân thường kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của UBND huyện, thị, thành.


Đồng thời các cấp Hội cũng tích cực tham gia với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Kết quả, lãnh đạo Hội đã tham gia 2.740 buổi tiếp công dân với gần 6.000 lượt người.
 

Từ sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai đã tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, vững chắc cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp, thống nhất và hoạt động có hiệu quả. Tỷ lệ các vụ hòa giải thành hàng năm đều tăng.


Thời gian qua, Hội ND tỉnh phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn các cấp Hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, các cấp Hội ở cơ sở cũng phân công cán bộ phối hợp với các ban, ngành liên quan tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý để tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân.


Riêng Hội ND tỉnh tham gia với Thanh tra tỉnh, các cơ sở, ngành liên quan đối thoại và giải quyết gần 200 đơn tại Phòng tiếp công dân tỉnh.


Các cấp Hội đã tiếp nhận gần 1.200 đơn thư khiếu nại, tố cáo trong đó tham gia phối hợp, đối thoại giải quyết 929 đơn. Các nội dung chủ yếu về tranh chấp đất đai, đường đi, đền bù, giải tỏa, tái định cư…


Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp hòa giải 3.400 vụ việc, hòa giải thành 2.555 vụ còn 845 vụ chuyển các ngành chức năng giải quyết.


Thông qua các buổi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, giải thích cho hội viên, nông dân hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của nông dân, hòa giải các tranh chấp, mẫu thuẫn phát sinh giữa nông dân, qua đó đã góp phần hạn chế các khiếu kiện, khiếu nại của nông dân, hạn chế các vụ việc phức tạp, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế địa phương.

Bình An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp