Cao Bằng: 2.453 thành viên Tổ hòa giải tại 2.453 chi Hội
17:30 - 21/06/2019
(KNTC)- Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó có Luật hòa giải cơ sở, hàng năm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp Hội cụ thể hóa thành các kế hoạch, chỉ tiêu thi đua và được giao đến các cơ sở và chi Hội thực hiện.
Các cấp Hội tích cực tham gia công tác hòa giải (Ảnh minh họa)


Mạng lưới tuyên truyền viên về Luật hòa giải ở cơ sở của Hội gồm 01 đồng chí Thường trực Hội ND tỉnh, 3 đồng chí Thường trực tỉnh Hội và 2 đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; ở cấp huyện có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân; cấp cơ sở có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND và các đồng chí trong Ban điều hành, Ban Chủ nhiệm CLB Nông dân với pháp luật và các CLB khác do Hội ND thành lập.


Số người được tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở năm 2016 là 2.444 cuộc với hơn 277.000 người tham dự, con số tương ứng năm 2017 là 2.453 cuộc, hơn 102.000 lượt người tham gia; năm 2018 có trên 2.450 cuộc với hơn 102.600 người.


Mạng lưới hòa giải viên cơ sở đối với cơ sở gồm chi Hội trưởng nông dân là thành viên Tổ hòa giải tại thôn, xóm và tổ dân phố (có chi Hội Nông dân). Số thành viên trong các tổ hòa giải là 2.453/2.471 Tổ hòa giải tại 2.453 chi Hội.


Hội ND tỉnh đã trực tiếp tổ chức tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở. Năm 2016, Hội tổ chức 3 lớp cho 240 người tham gia, năm 2017  tổ chức 3 lớp cho 270 người, năm 2018 tổ chức 3 lớp cho 180 người.


Hội cũng trực tiếp hòa giải thành năm 2014 là 108 trường hợp, năm 2017 là 89 trường hợp và con số này năm 2018 là 139 trường hợp.


Hàng tháng, Hội ND tỉnh thường xuyên duy trì việc thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam”. Bên cạnh đó, có nhiều văn bản pháp luật và các nội dung chuyên đề về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức Hội cũng được lồng ghép thông qua những kỳ họp của Chi bộ cơ quan để kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến 100% cán bộ, công chức của tỉnh Hội.


Hội ND các cấp cũng quan tâm, thường xuyên đẩy mạnh việc lồng ghép công tác tuyên truyền tại cơ sở thông qua các cuộc họp của chi, tổ Hội, qua những buổi sinh hoạt của các Câu lạc bộ nông dân do cấp Hội quản lý.


Các đồng chí chi Hội trưởng tham gia làm thành viên của các Tổ hòa giải tại cơ sở (Tổ hòa giải này thường là đồng chí Trưởng Ban Mặt trận Tổ quốc làm tổ trưởng), hoạt động theo cơ chế tập thể và quy định công tác hòa giải, Luật hòa giải.

 
Có thể thấy, công tác tiếp dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân cũng như hoạt động kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật khiếu nại, tố cáo đã được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc, khoa học, đi vào nền nếp.


Theo đó, các cấp Hội đã cử thành viên cùng tham gia vào các Tổ tiếp dân để kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như sớm phát hiện mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân; nhất là đối với các hộ dân nằm trong khu vực có giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

 
Ngoài ra, Hội còn quan tâm tới vấn đề dạy nghề và giải quyết công ăn việc làm cho các lao động ở nông thôn khi không còn ruộng đất để sản xuất… Các cấp Hội đã kịp thời đứng ra có tiếng nói nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; đồng thời, nêu lên các ý kiến, kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để xem xét và giải quyết thỏa đáng những vấn đề còn khúc mắc.

 
Công tác tiếp công dân được lãnh đạo các cấp, các ngành trên địa bàn thực hiện theo đúng quy trình, luật định nhằm giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Thông qua đó, nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao hơn. Nhờ công tác hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả mà có nhiều văn bản luật đã đi dần vào đời sống của bà con nông dân.

Hạnh Nguyễn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp