Hội ND Bình Dương: Tham gia hòa giải thành trên 6.000 vụ việc
17:22 - 28/05/2019
(KNTC)- Với mục đích tuyên truyền sâu rộng vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, xích mích và giữ gìn sự đoàn kết nội bộ trong nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho hội viên, nông dân, Hội ND các cấp trong tỉnh đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Cần tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân


Kết quả, các cấp Hội đã phổ biến, tuyên truyền được trên 9.300 cuộc cho trên 425.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.

 
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai xây dựng Tiểu Đề án 3.


Hội đã tổ chức 16 lớp tập huấn trang bị kỹ năng, kiến thức pháp luật cho trên 3.000 lượt cán bộ cơ sở Hội tham dự; tập huấn trang bị kỹ năng điều hành sinh hoạt cho 34 CLB Nông dân với pháp luật với trên 4000 lượt cán bộ, hội viên tham dự.
 

Đồng thời, Hội còn phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức 731 cuộc với gần 24.000 lượt người tham dự. Đã có gần 5.000 trường hợp được tư vấn và trợ giúp bằng văn bản.


Các cấp Hội cũng cấp phát trên 35.700 tờ gấp, tờ rơi có nội dung pháp luật đã được biên soạn theo chủ đề, chủ điểm của từng năm; tổ chức thành công 4 Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật” bằng hình thức sân khấu hóa, có 252 thí sinh tham gia vòng thi cấp tỉnh và có trên 5.678 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự, cổ vũ cho Hội thi. Hội cũng tổ chức 1 cuộc thi tìm hiểu Luật Biển, có 1.321 bài dự thi.


Đồng thời, các cấp Hội đã tổ chức 115 lớp tập huấn trang bị kỹ năng, kiến thức pháp luật cho gần 12.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia; phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức trên 1.200 cuộc cho trên 34.200 lượt người dự.


Toàn tỉnh đã củng cố và thành lập mới 68 CLB “Nông dân với pháp luật” với 2.327 thành viên nòng cốt tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cùng với địa phương.
 

Đã có trên 7.300 trường hợp được tư vấn, trợ giúp. Hội cung cấp 53.750 tờ rơi, tờ gấp có nội dung pháp luật cho hội viên, nông dân; cấp phát 1.236 quyển sổ tay hỏi- đáp pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

 
Toàn tỉnh hiện có 597 Tổ hòa giải và có 503 cán bộ chi Hội tham gia tổ hòa giải cơ sở; 82/91 Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai xã, phường, thị trấn có cán bộ Hội tham gia ( có 4 phường không có tổ chức Hội và 5 phường chấm dứt hoạt động tổ chức Hội vào năm 2018, giảm 32 chi Hội).


Các cấp Hội đã tích cực tham gia cùng với các cấp chính quyền trong việc tiếp công dân, gồm có tiếp thường xuyên và tiếp định kỳ.


Kết quả, các cấp Hội đã đã tham gia tiếp gần 5.000 buổi tiếp công dân; phối hợp với Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai tại xã, phường, thị trấn, tổ hòa giải khu, ấp. Theo đó, đã tham gia hòa giải thành 6.106/7.828 vụ việc.
 

Đồng thời, các cấp Hội cũng tham gia đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được 3.485/4.569 đơn thư. Số đơn thư khiếu nại, tố cáo trực tiếp gửi đến các cấp Hội là 94 đơn, thư và đã giải quyết được 82 đơn; chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền 12 đơn thư. Không có đơn thư vượt cấp.

 
Hội đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức trên 1.200 cuộc với trên 34.250 lượt người dự; có 7.316 trường hợp được tư vấn, trợ giúp pháp lý; cung cấp 53.750 tờ gấp, tờ rơi có nội dung pháp luật; 1.236 quyển sổ hỏi- đáp pháp luật.
 

Hiện trên địa bàn tỉnh có 503/597 Tổ hòa giải cơ sở có cán bộ Hội tham gia; 82/91 xã, phường, thị trấn có cán bộ Hội tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai.
 

Tỷ lệ vụ việc được hòa giải ở cơ sở đạt trên 95% và đạt trên 78% số vụ việc được hòa giải thành.Công tác kiểm tra được thực hiện 2 lần/năm hoặc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu.


Qua 5 năm triển khai thi hành Luật hòa giải cơ sở, các cấp Hội đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho hội viên.

Thái Long
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp