Hội ND Bắc Kạn: Hòa giải thành trên 400 vụ việc mâu thuẫn trong nông dân
16:00 - 27/05/2019
(KNTC)- Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, hàng năm, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ, ngành Tư pháp cùng cấp ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ hội viên nông dân; tổ chức các lớp tập huấn cho các tổ trưởng, hòa giải viên cơ sở của thôn, bản, tiểu khu...

ảnh minh họa
Trong năm năm qua (2014- 2018), Hội ND cơ sở đã phối hợp UBND các xã, thị trấn, Uỷ ban MTTQ xã thực hiện công tác rà soát, củng cố kiện toàn các tổ hòa giải trên địa bàn; Hội ND các cấp thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tiếp dân, công tác hòa giải cho cán bộ, thành viên tổ hòa giải; Ủy ban MTTQ phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả, toàn tỉnh có 1.421 tổ hoà giải với 6.445 hòa giải viên; trên 35.000 lượt cán bộ Hội làm công tác hòa giải ở cơ sở được tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở thông qua các hội nghị tập huấn, hội nghị tuyên truyền, các buổi họp thôn, sinh hội chi hội, tuyên truyền qua loa truyền thanh cơ sở.
Bên cạnh đó, tỉnh Hội còn phối hợp với Trung ương Hội xây dựng 05 mô hình xã điểm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ. Tại các mô hình điểm đã tổ chức 15 lớp phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở cho trên 900 lượt hội viên, nông dân; 05 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, hòa giải ở cơ sở cho 200 thành viên Câu lạc bộ.
Tỉnh Hội đã xây dựng được 08 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật với 400 thành viên, thường xuyên duy trì sinh hoạt mỗi tháng 01 lần; tổ chức 13 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 852 cán bộ Hội các cấp và thành viên tổ hòa giải ở cơ sở; đồng thời, lồng ghép tổ chức 336 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề tại 523 đơn vị về: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiếu nại, tố cáo, công tác hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.
Trong những năm qua, Hội ND các cấp trực tiếp tham gia hòa giải thành 400 vụ việc, chủ yếu liên quan đến mâu thuẫn nhỏ, tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình… Quá trình hòa giải, các hòa giải viên vận dụng những quy định của pháp luật và tùy theo theo tình hình phong tục tập quán sinh hoạt, tình làng nghĩa xóm, chuẩn mực đạo đức, hương ước của địa phương để phân tích thuyết phục các bên tranh chấp tự thỏa thuận và đi đến giải quyết kịp thời, góp phần trong việc giữ gìn đoàn kết, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
Thông qua công tác hòa giải cơ sở góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giữ gìn tình làng nghĩa xóm, truyền thống đoàn kết của cộng đồng dân cư; phát huy trách nhiệm và sự phối hợp tích cực của cơ quan chuyên môn với MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác hòa giải cơ sở, giảm bớt đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp