Quảng Ninh: Hòa giải thành trên 9.700 vụ việc mâu thuẫn
17:18 - 26/04/2019
(KNTC)- Năm năm qua, các cấp Hội ND  đã tích cực tham gia với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa giải. Qua đó đã hòa giải thành 9.762/ 13.230 vụ việc.

(Ảnh minh họa)

Các vụ, việc hòa giải chủ yếu phát sinh từ quan hệ dân sự, quan hệ hôn nhân gia đình, mâu thuẫn, xích mích trong đời sống nhân dân.qua công tác hòa giải, các hòa giải viên đã hướng dẫn, giải thích cho các bên đương sự hiểu biết về những quy định của pháp luật được áp dụng đối với từng trường hợp cụ thể, thực tế việc lồng ghép giữa vận dụng quy phạm đạo đức, phong tục tập quán và các quy định pháp luật trong quá trình hòa giải đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn, nhằm góp phần đấu tranh phòng ngừa tội phạm, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Công tác hòa giải ở cơ sở được các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở.

Đồng thời, các cấp Hội đã chủ động phối hợp tổ chức, xây dựng các Tổ hoà giải, lựa chọn, giới thiệu những cán bộ Hội tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn là tổ viên Tổ hòa giải. Đến nay, toàn tỉnh có 1.570 tổ hòa giải với 8.945 hòa giải viên, trong đó có 1.307 hòa giải viên là cán bộ Hội ND (100% các thôn, khu dân cư có chi hội nông dân đều cử cán bộ Hội tham gia tổ hòa giải).

Để nâng cao chất lượng hòa giải, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải cho 100% đội ngũ hòa giải viên ở 14 huyện, thị, thành phố. 
Có thể nói, công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự nhiệt huyết, cống hiến của đông đảo đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Qua đó, giải quyết nhiều mâu thuẫn nhỏ, khúc mắc trong quan hệ gia đình, làng xóm đem lại cuộc sống bình yên, ổn định, của hội viên, nông dân./.

Nguyễn Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp