Hội ND Long An: Hòa giải thành trên 80% các vụ việc mâu thuẫn
17:18 - 26/04/2019
(KNTC)- Năm năm qua, số cán bộ các cấp Hội được bầu là hòa giải viên, tham gia vào các Ban, Tổ hòa giải ở cơ sở ngày càng tăng.Hội ND cơ sở đã tổ chức hòa giải thành 1219/1519 vụ, đạt tỷ lệ 80,25% tổng số các vụ việc được hòa giải,. hạn chế phát sinh khiếu kiện.

(ảnh minh họa)

Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp triển khai Luật Hòa giải và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 1.960.712 lượt  cán bộ, hội viên nông dân thông qua Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới, sinh hoạt ngày pháp luật, Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", sinh hoạt chi, tổ Hội; Hội thi hòa giải viên giỏi; thông qua các cuộc hòa giải ở ấp, Đài truyền thanh huyện, các trạm truyền thanh xã, ấp, trang thông tin điện tử của tỉnh Hội.

Mặt khác, Hội ND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Hội cơ sở phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cán bộ Tư pháp thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải,  giới thiệu cán bộ, hội viên, nông dân uy tín, nhiệt tình, tâm huyết với tổ chức Hội, có kiến thức pháp luật tham gia vào các tổ hòa giải, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn tranh chấp.

Song song với việc kiện toàn đội ngũ cán bộ tham gia công tác hòa giải, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 04 lớp tập huấn kỹ năng hòa giải cho 425 cán bộ Hội cấp huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị, thành phố phối hợp với ngành tư pháp triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở và tổ chức 188 lớp tập huấn kỹ năng hòa giải cho 6.712 lượt cán bộ cơ sở và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh việc tổ chức tập huấn cho thành viên các tổ hòa giải, Hội ND còn phối hợp với Sở Tư pháp  biên soạn và cấp phát 1000 cuốn sách Luật hòa giải ở cơ sở; 2.500 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải cho các tổ hòa giải ở cơ sở, trang bị trên 300.000 cuốn sách pháp luật mới để phục vụ nghiên cứu nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hoa giải viên, Phòng Tư pháp cấp huyện trang bị 1.045 cuốn Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Qua 5 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở, nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể về vị trí, vai trò của hoạt động hòa giải ở cơ sở được nâng lên. Công tác củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban, Tổ hòa giải được sự quan tâm phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ngành Tư pháp và các đoàn thể trong đó có Hội ND. Từ đó tỷ lệ hòa giải thành năm sau cao hơn năm trước đã hỗ trợ tích cực cho địa phương trong việc giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật, mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Xuân Lan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp