Hội ND Hà Giang: Tuyên truyền Luật hòa giải ở cơ sở cho trên 98.000 lượt hội viên, nông dân
16:52 - 26/04/2019
(KNTC) - Sau 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tuyên truyền được 844 buổi cho 98.898 lượt hội viên, nông dân tham gia gắn với công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Năm 2014, Luật Hòa giải ở cơ sở được ban hành và có hiệu lực, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân. 

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức tốt việc tuyên truyền Luật Hòa giải tại cơ sở bằng hình thức tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi, tổ hội,... Hội ND cấp huyện đã ban hành 44 Kế hoạch, 88 Công văn và 22 Hướng dẫn để triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở.

Sau 5 năm thực hiện, công tác tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên; khi có những tranh chấp, bất đồng hội viên, nông dân kịp thời báo cáo với chính quyền, các tổ hòa giải tham gia giải quyết, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp khi chưa được giải quyết tại cơ sở.

Chất lượng hòa giải, vai trò của các tổ hòa giải, của Hội ngày càng được nâng cao, tạo sự tin tưởng cho hội viên, nông dân. Các tổ hòa giải được duy trì thường xuyên, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra và mang lại hiệu quả thiết thực. Các hòa giải viên luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện trách nhiệm được giao, góp phần củng cố đoàn kết giữa hội viên, nông dân, kịp thời ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương.

Đến nay số lượng cán bộ Hội và hội viên, nông dân tham gia công tác hòa giải ở cơ sở  là 51.042 người, với 10.000 tổ hòa giải trong toàn tỉnh.

Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự phối, kết hợp giữa Hội ND với Ủy ban MTTQ và các cơ quan chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể xã hội. Sự nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động của đội ngũ hoà giải viên cơ sở và nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác hoà giải trong hội viên, nông dân toàn tỉnh.

Từ những kết quả đã đạt được, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh những tồn tại, hạn chế, có những giải pháp thiết thực, cụ thể thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Thăng Long
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp