Hội ND Đồng Tháp: Tham gia hoà giải thành trên 18.000 vụ mâu thuẫn trong nông dân
16:30 - 19/04/2019
(KNTC)- Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, năm năm qua, Hội ND tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần đưa Luật Hòa giải ở cơ sở đi vào đời sống nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật.

ảnh minh họa
Qua các cuộc họp chi, tổ Hội, các cấp Hội đã đưa nội dung tuyên truyền về những chính sách pháp luật như: Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Pháp lệnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành... Kết quả các cấp Hội đã tổ chức 7.040 buổi tuyên truyền cho trên 880.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã cấp phát đến cơ sở Hội các tài liệu tuyên truyền pháp luật như: Cẩm nang tư vấn pháp luật dành cho cán bộ Hội, Sổ tay phổ biến pháp luật cho nông dân, Sổ tay hỏi và đáp pháp luật, các loại tờ gấp pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức 1.575 cuộc tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 12.604 lượt hội viên, nông dân có nhu cầu tìm hiểu pháp luật.

Nhằm triển khai Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND ký‎ chương trình phối hợp với UBND tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Qua đó, các cấp Hội tổ chức 07 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác hoà giải ở cơ sở cho 1.162 lượt cán bộ Hội; tham gia đối thoại, tiếp công dân cùng UBND các cấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; củng cố, kiện toàn 703 tổ hòa giải với 3.523 cán bộ Hội làm công tác hòa giải ở cơ sở; tham gia hoà giải thành 18.234 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân; thành lập 166 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 4.678 thành viên.

Qua hoạt động hoà giải ở cơ sở, Hội ND các cấp đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật đến hội viên, nông dân, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân từng bước được nâng lên, các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật  hàng năm giảm đáng kể; góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị - trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.
Huy Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp