Hội ND Ninh Bình: Phối hợp hòa giải thành gần 1.400 cuộc
16:08 - 19/04/2019
(KNTC)- Hằng năm, các cấp Hội thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội được phân công theo dõi hướng dẫn các cấp Hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở (cấp tỉnh 07 người, cấp huyện, thành phố 27 người, cấp cơ sở 143 người); củng cố kiện toàn 1.179 tổ trưởng tổ hòa giải; 3.827 hòa giải viên các cấp.

ảnh minh họa
Nhằm đưa Luật hòa giải ở cơ sở đi vào đời sống và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, năm năm qua, Hội ND tỉnh đã tổ chức 183 cuộc  tuyên truyền thông qua hội nghị chuyên đề, hội nghị lồng ghép phổ biến pháp luật cho 16.581 lượt hội viên, nông dân. Cơ quan Hội ND tỉnh xây dựng tủ sách pháp luật với trên 53 đầu sách; Hội ND cấp huyện, thành phố và cơ sở đã xây dựng 136 tủ sách pháp luật do Hội quản lý tại cơ sở và chi Hội đã phát huy hiệu quả tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân tham khảo.

Hội ND các cấp đã tổ chức 79 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 1.975 lượt hội viên, nông dân; phối hợp với các ngành tổ chức 88 cuộc tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, hội viên, nông dân về việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến nông dân như chính sách BHXH tự nguyện, BHYT, xây dựng nông thôn mới, công tác dồn điền đổi thửa, công tác xây dựng Hội…

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn tổ chức 20 lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải và lồng ghép phổ biến pháp luật cho 2.763 người; Hội ND 8 huyện, thành phố và 143 cơ sở Hội tổ chức 5.179 buổi tuyên truyền pháp luật cho 569.690 lượt cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Hội ND các cấp phối hợp với ngành tư pháp vận động, động viên cán bộ, hội viên tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi các cấp, trong đó có 450 cán bộ, hội viên làm công tác hòa giải ở cơ sở tham gia hội thi từ cấp cơ sở đến cấp khu vực. Thông qua Hội thi giúp cán bộ hòa giải nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải, đồng thời tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật, củng cố tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Năm năm qua, các cấp Hội đã tiếp 780 lượt hội viên, nông dân đến gửi đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Hội ND các cấp đã chuyển 597 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời phối hợp các ngành tham gia hòa giải thành 1.388 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; Hội ND tỉnh tham gia giải quyết 17 đơn thư của hội viên, nông dân về các vấn đề: Giải phóng mặt bằng, chính sách cán bộ, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp... 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở và chi Hội đã tích cực tham gia vào tổ hòa giải, phối hợp với chính quyền, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, giải quyết nhiều mẫu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng hội viên, nông dân khiếu kiện đông người, vượt cấp… Công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, củng cố, phát huy tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng, hạn chế người dân vi phạm pháp luật.
Hà Thu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp