Tp. Hồ Chí Minh: Tổ chức 3.000 cuộc tuyên truyền với hơn 356.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự
17:05 - 17/04/2019
(KNTC)- Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị hướng dẫn, giao chỉ tiêu để cơ sở tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ hòa giải tại cơ sở, góp phần nâng tỷ lệ hòa giải thành hàng năm tại cơ sở đạt trên 60%.
Giải đáp thắc mắc, bức xúc ngay tại cơ sở góp phần giảm khiếu kiện vượt cấp (ảnh minh họa)


Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với cán bộ, hội viên, nông dân luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Hội, đồng thời cũng là một trong những chỉ tiêu thi đua được Hội ND thành phố giao ngay từ đầu năm.


Hàng năm, việc đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền được các cấp Hội quan tâm thực hiện để ngày càng  đa dạng và phong phú thông qua các buổi sinh hoạt chi Hội, Hội nghị Ban Chấp hành, các Hội thi, hội diễn văn nghệ…


Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố; các Luật, quy định có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đến lợi ích và đời sống của hội viên, nông dân như: Bộ luật dân sự, Luật Đất đai, Luật Tài nguyên môi trường, Luật khiếu nại tố cáo, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân gia đình, Luật phòng chống tham nhũng…


Kết quả, đã thực hiện được gần 3.000 cuộc tuyên truyền với hơn 356.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.


Ngoài ra, Hội ND các cấp đã tổ chức nhiều Hội thi, với nhiều tiểu phẩm tuyên truyền trực tiếp sinh động như “Kiến thức pháp luật”, và “Hòa giải viên giỏi” ở cơ sở. Ngoài ra, Hội ND thành phố còn phối hợp với Thanh tra, Sở Tư pháp và Đài Truyền hình thành phố tổ chức Hội thi “nông dân và pháp luật” cấp thành phố thu hút nhiều đội tham gia.


Định kỳ hàng năm, Hội ND thành phố đều tổ chức 1 lớp tập huấn về công tác tuyên truyền miệng, 1 lớp nghiệp vụ về kỹ năng tiếp công dân, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội Nông dân các cấp. Hội ND huyện, quận chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị- xã hội tham mưu tổ chức cho cán bộ chi, tổ Hội tại đơn vị.


Trong 5 năm qua, Hội ND thành phố đã chỉ đạo Hội ND các cấp không ngừng đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật như tổ chức Hội thi trắc nghiệm, hội diễn tiểu phẩm tuyên truyền, phát phiếu bướm tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền các chính sách pháp luật qua hệ thống mạng xã hội zalo, facebook…


Bên cạnh công tác tuyên truyền trực tiếp, cấp Hội cơ sở còn phối hợp xây dựng và duy trì được 319 tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách phục vụ công tác hòa giải, đồng thời là nơi để hội viên, nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luật.


Trong năm 2018, các cấp Hội đã phát trên 28.400 tài liệu tuyên truyền đến chi tổ Hội và hội viên, nông dân.


Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp Hội quan tâm, thường xuyên cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của cấp trên; đồng thời phối hợp tổ chức kịp thời các lớp tại địa phương cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác hòa giải, nhất là cấp quận, huyện, xã, phường.


Hiện toàn thành phố có 561 tổ hòa giải, trong đó mỗi cơ sở Hội đều phân công thường trực tham gia Tổ hòa giải cơ sở. Các cấp Hội trực tiếp hòa giải thành 1.874 vụ việc. Tỷ lệ hòa giải thành đều đạt từ 60% trở lên.


Ngoài ra, cùng với các ngành chức năng, Hội ND thành phố đã thường xuyên chỉ đạo Hội ND các cấp phối hợp trợ giúp pháp lý cho trên 13.600 lượt người.


Các vụ việc khiếu nại, tranh chấp, đa số được hòa giải, giải quyết từ cơ sở Hội, đã hạn chế được các trường hợp khiếu nại vượt cấp, góp phần rất lớn trong việc ổn định trật tự xã hội tại địa phương.

Linh Thái
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp