Ninh Thuận thực hiện Quyết định 81 QĐ/TTg: Xây dựng xã điểm, mở các lớp tập huấn
17:05 - 17/04/2019
(KNTC)- Để Luật hòa giải ở cơ sở đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện , thành phố cử Chủ tịch Hội ND cơ sở làm Trưởng ban hòa giải, ở chi Hội đối với địa bàn đồng chí Bí thư thôn khu phố kiêm chi Hội trưởng được chỉ đạo làm tổ trưởng tổ hòa giải; đối với các địa bàn khác thì chi Hội trưởng kiêm tổ trưởng tổ hòa giải.
Hòa giải tại cơ sở góp phần giảm mâu thuẫn tại nông thôn (Ảnh minh họa)


Năm năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã cụ thể hóa các văn bản của UBND tỉnh bằng các chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.


Đồng thời, các cấp Hội cũng tổ chức quán triệt các nội dung cơ bản của Luật hòa giải cơ sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tại các cuộc họp, sinh hoạt Ngày pháp luật hàng tháng và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và hội viên, nông dân.


Các hình thức phổ biến, tuyên truyền được áp dụng như: Tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các nội dung liên quan đến hòa giải ở cơ sở cho 100% cán bộ, hội viên, nông dân biết thực hiện. Cán bộ làm công tác hòa giải đã kịp thời tiếp cận kiến thức để nâng cao nghiệp vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.


Các cấp Hội đã tổ chức 7 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 500 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, học tập. Hội ND tỉnh cũng phối hợp với Ban Kiểm tra TƯ Hội mở 10 lớp tập huấn thực hiện quyết định số 81 QĐ/TTg cho 900 hội viên, nông dân tham gia.


Năm 2018, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng thành công1 mô hình xã điểm thực hiện Quyết định 81 QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ ở xã Phước Trung, huyện Bác Ái.


Việc xây dựng xã điểm, mở các lớp tập huấn là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình xây dựng. Ngoài các nội dung thực hiện Quyết định 81 QĐ/TTg, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã đưa chuyên đề Hội ND các cấp và công tác hòa giải và đưa ra các tình huống thường gặp trong lĩnh vực hòa giải để các học viên trao đổi rèn luyện kỹ năng công tác.


Kết quả, Hội đã mở được 10 lớp tập huấn cho 540 cán bộ, hội viên, nông dân của xã tham gia học tập, trong đó mở 2 lớp tập huấn kiến thức pháp luật, hòa giải cơ sở cho 140 học viên là cán bộ UBND cấp xã và các tổ chức thành viên, cán bộ ở các chi, tổ Hội.


Ngoài ra, Hội ND tỉnh cũng mở các lớp tuyên truyền lồng ghép với nội dung hòa giải cho gần 2.000 cán bộ, hội viên, nông dân. Mở 10 lớp tập huấn về các nội dung kiểm tra, giám sát vật tư nông nghiệp cho trên 600 cán bộ, hội viên, nông dân.


Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có trên 400 tổ hòa giải với trên 1.200 thành viên là cán bộ bộ Hội, 127 thành viên là cán bộ Hội cơ sở tham gia Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật.


Để Luật hòa giải đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện , thành phố cử Chủ tịch Hội ND cơ sở làm Trưởng ban hòa giải, ở chi Hội đối với địa bàn đồng chí Bí thư thôn khu phố kiêm chi Hội trưởng được chỉ đạo làm tổ trưởng tổ hòa giải; đối với các địa bàn khác thì chi Hội trưởng kiêm tổ trưởng tổ hòa giải.


Những năm qua, các thành viên Ban hòa giải ở cơ sở và các tổ hòa giải ở chi Hội luôn được nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các lớp tập huấn kiến thức pháp luật do Hội và Sở Tư pháp tỉnh triển khai.

 
Đồng thời được trang bị tài liệu, cẩm nang do Trung ương Hội cung cấp; các văn bản chỉ đạo điều hành do Sở Tư pháp triển khai nên thời gian qua cán bộ Hội tham gia Ban và các tổ hòa giải cơ bản nắm được kiến thức. Biết vận dụng linh hoạt các kiến thức được tiếp thu và kinh nghiệm trong thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ.


Đến nay, toàn tỉnh có 65 Ban hòa giải cơ sở và 402 tổ hòa giải ở chi Hội. Đối với cơ sở Hội, Chủ tịch Hội ND cơ sở là người chịu trách nhiệm Quản lý, điều hành thành viên Ban hòa giải ở chi Hội. Chi Hội trưởng là người trực tiếp tham gia công tác hòa giải, đồng thời báo cáo kết quả hòa giải việc thực hiện nhiệm vụ hòa giải về Ban Thường vụ Hội ND cơ sở để tổng hợp báo cáo kết quả lên cấp trên và đề ra phương hướng xử lý.


Thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh đã trực tiếp tiếp nhận trên 1.600 vụ việc, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức hòa giải thành gần 1.500 vụ việc, chuyển các vụ việc không thành lên các ngành chức năng.


Hội ND cơ sở đã chủ động tham gia với các cơ quan chức năng và UBND cùng cấp tổ chức hòa giải trên 2.500 vụ việc, hòa giải thành trên 2.300 vụ việc, qua đó góp phần hạn chế mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.


Qua 5 năm triển khai Luật hòa giải cơ sở và triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, Hội ND các cấp đã phối hợp với UBMTTQ và các thành viên tích cực tham gia tuyên truyền pháp luật và vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngọc Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp