Tây Ninh: Hội ND các cấp tham gia hòa giải trên 2.500 vụ việc
16:21 - 16/04/2019
(KNTC) - Năm năm qua, Hội ND các cấp đã tham gia hòa giải 2.544 vụ việc, trong đó, hòa giải thành 1.774 vụ mâu thuẫn tranh chấp nhỏ về các lĩnh vực: dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình.

Hàng năm, Hội ND cấp tỉnh, huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Hội ở cơ sở gắn với công tác hòa giải. Qua đó, các cấp Hội đã nắm bắt tình hình, tổ chức hoạt động, những tồn tại, hạn chế để chỉ đạo, đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời, từng bước nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

Ngay sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các cấp phối hợp tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, hội viên toàn tỉnh thông qua: Hội nghị Ban Chấp hành, các cuộc sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt của Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật".

Hàng năm, Hội ND các cấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, điều hành Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", bồi dưỡng kiến thức pháp luật về: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình cho hơn 450 hòa giải viên.

Công tác kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ cán bộ Hội là hòa giải viên cũng được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Hội ND cấp xã, chi, tổ Hội cử cán bộ tham gia hội đồng hòa giải, tổ hòa giải từng cấp theo quy định.

Ngoài ra, các cấp Hội còn duy trì sinh hoạt 82 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", tổ chức được 199 buổi sinh hoạt với 6.478 lượt người dự, góp phần nâng cao ý thức của hội viên, nông dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời Hội ND tỉnh đã tổ chức thành công Hội thi "Nông dân với kiến thức pháp luật" lần thứ I; Hội thi Tuyên truyền viên giỏi năm 2015; cử cán bộ tham gia Ban Giám khảo Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp tỉnh do Sở Tư pháp tổ chức.

Sau 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại địa phương đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư khiếu nại kéo dài, vượt cấp, giữ gìn đoàn kết nội bộ./.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp