Bình Định: Hòa giải thành gần 1.200 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp của nông dân
14:44 - 28/02/2019
(KNTC)- Năm 2018, Hội ND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở gắn với trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)

Phối hợp với các ngành chức năng, các cấp Hội đã tổ chức trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho 9.828 lượt hội viên, nông dân; tiếp nhận 1.598 vụ việc về mâu thuẫn, tranh chấp. Trong đó, Hội tham gia hòa giải thành 1.199 vụ việc đạt tỷ lệ 75,3 %. Đối với những vụ việc hòa giải không thành hoặc vụ việc phức tạp kéo dài, Hội đã chủ động theo sát quá trình giải quyết của chính quyền đồng thời kết hợp công tác vận động, thuyết phục cán bộ, hội viên, nông dân tin tưởng, chấp hành quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh công tác hòa giải, các cấp Hội đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 265.546 lượt hội viên, nông dân. Nội dung tuyên truyền chủ yếu thuộc các lĩnh vực pháp luật như: Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và Gia đình, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Qua đó, cung cấp các thông tin, kiến thức pháp luật cơ bản để hội viên, nông dân nắm được góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Song song với công tác tuyên truyền pháp luật, các cấp Hội đã tham gia cùng với chính quyền và các ngành chức năng tiếp công dân, tổ chức đối thoại và giải quyết các khiếu nại của nông dân, đã tham gia tiếp 2.556 lượt hội viên, nông dân, trong đó có 23 lượt/21 vụ việc khiếu kiện đông người, bức xúc thường xuyên kéo đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và Tỉnh ủy.

 Các cấp Hội ND đã tiếp nhận 683 đơn khiếu nại, tố cáo của nông dân đã giải quyết 613 đơn. Qua đó đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nông dân để tham mưu, phản ảnh kịp thời cho Đảng, chính quyền địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tạo sự đồng thuận trong nội bộ nông dân.

Chú trọng đến các hình thức tiếp cận pháp luật của nông dân ngay tại cơ sở, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa chuyên mục nông dân lên sóng truyền hình, hàng tháng đều có các tin bài về gương người tốt, việc tốt trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của hội viên, nông dân ở các địa phương.

Hội ND tỉnh còn phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức 2 đợt luân chuyển sách cho 39 tủ sách và 01 thư viện nông dân ở cơ sở với hơn 8.000 đầu sách, trong đó có hơn 2.000 đầu sách pháp luật. Đồng thời cùng với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp nhiều tài liệu chuyên đề pháp luật đến các huyện, thị, thành Hội và cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Ngoài ra, Hội còn rà soát, nâng cao hoạt động của 39 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” (trong đó có 08 câu lạc bộ được thành lập năm 2018), tổng số thành viên là 1.929 người. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hòa giải, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 400 thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ tại các huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão, Phù Cát và thị xã An Nhơn. Nội dung sinh hoạt thường kỳ, đã tổ chức được nhiểu buổi sinh hoạt pháp luật theo chuyên đề như: Luật Đất đai, Bộ Luật dân sự, Luật Hành chính, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, thu hút được sự quan tâm của hội viên, nông dân.

Nhờ các cấp Hội đã chủ động kết hợp giữa công tác hòa giải ở cơ sở, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đã góp phần tạo môi trường ổn định, triển khai thực các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đưa pháp luật đến với nông dân kịp thời và thiết thực./.

Việt Dũng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp