Tp Hà Nội: Các cấp Hội tham gia hòa giải trên 1.600 vụ mâu thuẫn
16:21 - 07/01/2019
(KNTC)- Năm 2018, Hội ND thành phố đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp Hội; đồng thời, chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã và cơ sở triển khai, thực hiện công tác  phổ biến, giáo dục pháp luật tới hội viên, nông dân đảm bảo đúng yêu cầu và đạt kết quả cao.

ảnh minh họa
Các cấp Hội tổ chức 1.663 buổi phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 201.530 lượt cán bộ  hội viên, nông dân; chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức phổ biến Luật Đất đai 2013, Luật Hợp tác xã, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa giải và nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân ở cơ sở... trong đó Hội trực tiếp tổ chức 435 cuộc với 51.650 lượt người dự, các đơn vị làm tốt như: Hội ND các huyện Ba Vì, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thanh Oai, Ứng Hòa. Riêng Hội ND thành phố tổ chức và phối hợp tổ chức 21 buổi cho 2.520 lượt người dự.

Tại các huyện, thị và cơ sở phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được 976 cuộc với 56.860 lượt hội viên, nông dân, số vụ việc được trợ giúp pháp lý 516 vụ. Qua đó giúp hội viên hiểu được những nội dung cơ bản chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương, đặc biệt là đối với các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện trách nhiệm công dân trong việc giải phóng mặt bằng và nhận tiền đền bù.

Các cấp Hội tham gia hòa giải 1.602 vụ, trong đó Hội trực tiếp hòa giải thành 660 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; tiếp nhận 248 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, trong đó giải quyết 92 đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội; chuyển cơ quan chức năng giải quyết 156 đơn thư không thuộc thẩm quyền của Hội; tham gia phối hợp tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư với chính quyền và các ngành chức năng là 356 vụ, giải quyết thành 293 vụ.

Bên cạnh đó, thành Hội còn xây dựng kế hoạch triển khai, vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn. Kết quả có 20.617/25.000 bài thi của cán bộ, hội viên nông gửi về Ban tổ chức cuộc thi cùng cấp chấm điểm. 100% số bài dự thi đảm bảo các yêu cầu về hình thức và nội dung, nhiều bài thi được thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú thể hiện sự quan tâm, tích cực của cán bộ, hội viên khi tham dự cuộc thi. Tiêu biểu các đơn vị có số hội viên tham gia viết bài đạt tỷ lệ cao là Hội ND huyện Chương Mỹ, Phú Xuyên, Đông Anh, Thanh Oai, Sóc Sơn, Gia Lâm, Phúc Thọ, Quốc Oai...
Phương Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp