Khánh Hòa: nâng cao kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội cơ sở
16:38 - 25/10/2018
(KNTC)Thực hiện kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, sáng 10/10/2018, Hội Nông dân thành phố Cam Ranh đã phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan ban, ngành tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác trợ giúp pháp lý cho trên 50 cán bộ Hội Nông dân cơ sở, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật ở cơ sở trên địa bàn thành phố.
Trong tình hình hiện nay, việc nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân ngày càng được coi trọng. Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trọng đời sống xã hội, đồng thời nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân, ngày 25/5/2017, Chính phủ đã ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Tại điểm d mục 5 Phần III của Chương trình về đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đã nhấn mạnh về việc hướng mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, lồng ghép với hòa giải ở cơ sở,... Vấn đề đặt ra là giữa hòa giải ở cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật có mối tương quan như thế nào hay nói cách khác là cơ sở nào để hòa giải ở cơ sở được trở thành một trong các hình thức đổi mới phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay?
Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở. Trở lại với quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, tại khoản 5 Điều 11 khi liệt kê các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “.... thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở”.

Từ thực tiễn công tác hòa giải ở cơ sở cho thấy, hòa giải ở cơ sở có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Bởi khi hòa giải, các hòa giải viên bên cạnh việc dựa vào những chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử, phong tục, tập quán tốt đẹp để tác động tới tâm tư, tình cảm của các bên, khơi dậy trong họ những suy nghĩ, tình cảm tích cực, còn cần phải vận dụng các quy định pháp luật để giải thích, hướng dẫn các bên, giúp họ hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình để tự lựa chọn, tự dàn xếp ổn thỏa với nhau mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật. Theo đó, thông qua hòa giải, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách tự nhiên, trực tiếp, có sức thẩm thấu sâu sắc, sức lan tỏa rộng.
 
Các đại biểu tham dự tập huấn đã được nghe báo cáo, truyền đạt một số nội dung cơ bản Luật hòa giải, Luật khiếu nại, Luật tố cáo cùng các vấn đề trọng tâm về công tác trợ giúp pháp lý, những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, những điểm cần chú ý trong nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nông dân; đặc biệt là các kỹ năng cần thiết trong việc tổ chức, điều hành hoạt động của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. 
Ngoài ra, các đại biểu tham dự tập huấn và báo cáo viên đã trực tiếp trao đổi, giải đáp thắc mắc những tình huống thường gặp trong quá trình hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở nông thôn. Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trợ giúp pháp lý trong nông dân theo Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, phát huy vai trò của Hội ND trong công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở để giải quyết những mâu thuẫn, xích mích và tranh chấp nhỏ trong nông dân; góp phần giảm thiểu các vụ việc mâu thuẫn nảy sinh tại cơ sở; hạn chế những đơn thư khiếu nại vượt cấp, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương trong thời gian tới.
 
Quyên Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp