Hội ND Đắk Lắk: Tham gia hòa giải thành gần 2.500 vụ việc
17:01 - 28/07/2023
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời triển khai theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Ảnh minh họa

10 năm qua (2013-2023), Hội ND tỉnh tổ chức 519 cuộc kiểm tra, giám sát tại 15/15 huyện, thị, thành phố và 184/184 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; cấp huyện tổ chức 4.429 cuộc kiểm tra, giám sát tại xã, phường, thị trấn.

Các cấp Hội phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, sở, ngành tổ chức nhiều đoàn giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương như: Việc hỗ trợ cho nông dân khắc phục thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi; hỗ trợ dịch Covid-19; hỗ trợ thiên tai bão lụt; đóng góp của nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới; thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; sử dụng các nguồn tín dụng hỗ trợ cho nông dân vay; chính sách bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số...

Hội ND tỉnh thường xuyên tổ chức và chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ngoài ra, Hội ND tỉnh phối hợp UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; đồng thời tổ chức 15 lớp tập huấn cho 1.500 cán bộ Hội các cấp trong việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.

Các cấp Hội tiếp nhận và phối hợp giải quyết 585 đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân; tham gia hoà giải thành 2.485 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân ngay tại cơ sở. Qua đó đã hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp