Yên Bái: Các cấp Hội phối hợp hòa giải thành hơn 7.000 vụ việc
17:59 - 27/07/2023
(KNTC) - Thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở (2014 - 2023), các cấp Hội ND trong tỉnh đã trực tiếp và phối hợp tham gia hòa giải 7.832 vụ việc, trong đó hòa giải thành 7.305 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện của nông dân trên các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai...

(Ảnh minh họa)
Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, cung cấp tài liệu về Luật hòa giải ở cơ sở gắn với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân thông qua nhiều hình thức đa dạng, phù hợp như: Sinh hoạt chi Hội, Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; đăng tải tin, bài viết, tiểu phẩm tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử, Fanpage của Hội ND tỉnh, Bản tin công tác Hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, loa phát thanh ở cơ sở, các hội thi tìm hiểu pháp luật...

Trong 10 năm (2014 - 2023), Hội ND từ tỉnh đến cơ sở tổ chức trên 4.500 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phối hợp tổ chức 2.600 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 210 nghìn lượt hội viên, nông dân; cấp phát 7.000 cuốn Sổ tay pháp luật, 300 nghìn tờ rơi; viết và chia sẻ trên 5.000 tin bài trên các trang, nhóm của Hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan trực tiếp đến hội viên, nông dân như: Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải với 615 cán bộ Hội tham gia; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho các hòa giải viên là cán bộ Hội. Thành viên các tổ hòa giải vận dụng kết hợp những quy định của pháp luật, phong tục, tập quán, tình làng nghĩa xóm và các chuẩn mực đạo đức để phân tích, thuyết phục, vận động, giúp đỡ các bên tranh chấp tự thỏa thuận, hòa giải.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cùng với hoạt động tích cực, hiệu quả của các tổ hòa giải ở cơ sở đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân, qua đó hạn chế mâu thuẫn, tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
Anh Vũ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp