Sóc Trăng: Tham gia hòa giải thành trên 1 nghìn vụ việc
16:44 - 17/01/2023
(KNTC) - Năm 2022, Hội ND các cấp tổ chức 1.327 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Hội; việc xây dựng, quản lý, sử dụng tài chính Hội; hiệu quả các dự án từ nguồn vốn Quỹ HTND.


Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát trên 100 cuộc, tại 11 huyện và cơ sở Hội về triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; khảo sát 30 dự án có nguồn vốn Quỹ HTND đầu tư. Hội ND cấp huyện và cơ sở đã kiểm tra được 328 cuộc về hoạt động Quỹ HTND và các dự án tỉnh, huyện đầu tư cho cơ sở.

UBKT các cấp Hội tích cực tham mưu giúp BCH, BTV cùng cấp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân. Đến nay, UBKT Hội ND các cấp có quy chế hoạt động, cơ cấu cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, 100% ủy viên UBKT các cấp được tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh và cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp cấp tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền được 95 cuộc, cho 2.824 hội viên, nông dân tham dự; nội dung bao gồm những quy định của pháp luật về quản lý nhà nước và các chế tài xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón, thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp cấp tỉnh mở lớp tập huấn nội dung "Giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp" cho 190 học viên.

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp phối hợp các ngành, MTTQ, các đoàn thể cùng cấp, tổ hòa giải, tham gia hòa giải thành 1.069 vụ việc; phối hợp tiếp công dân được 153 cuộc; giải quyết 89 đơn khiếu nại. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tiếp nhận 03 đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền, đã hướng dẫn và chuyển đơn đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được các cấp Hội chú trọng thực hiện. Hội ND cơ sở đã kết hợp tuyên truyền ở các Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", trong sinh hoạt chi, tổ Hội được 523 cuộc, có 12.144 lượt người dự. Hội ND huyện phối hợp với Phòng Tư pháp cùng cấp tổ chức được 11 lớp tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật cho 550 hội viên, nông dân tham dự. Hội ND tỉnh tổ chức 16 lớp tuyên truyền lĩnh vực an toàn giao thông, kỹ năng tổ chức, điều hành Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" cho 1.450 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.

Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 1.887 lượt người, nhằm giảm tình trạng khiếu nại, khiếu kiện ở địa phương.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp