Hội ND Bình Dương: Tham gia hòa giải thành trên 200 vụ việc
17:55 - 29/06/2022
(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2022, Hội ND phối hợp với Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai xã, phường và tổ hòa giải khu, ấp tham gia hòa giải thành 208/259 vụ việc (đạt tỷ lệ 80,31%) tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

(ảnh minh họa)

Cùng với chính quyền, các cấp Hội tham gia 127 buổi tiếp công dân với 437 lượt người, tham gia đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được 103/146 đơn thư đạt 70,6%; cử cán bộ tham gia các Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện cải cách hành chính nâng cao chỉ số PAPi; Dự án Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số các huyện, thị, thành phố; Đoàn Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp với các cấp chính quyền địa phương giám sát kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng và một số đối tượng khác bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp tổ chức 1.041 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 42.759 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Tiếp tục duy trì sinh hoạt của 68 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 2.486 thành viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phối hợp với phòng Tư pháp huyện, thị, thành phố tổ chức 42 cuộc tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 1.587 lượt người; cung cấp trên 6.000 tờ gấp, tờ rơi về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, chăn nuôi - trồng trọt và 156 quyển sổ tay pháp luật cho các cơ sở, chi, tổ Hội.

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, các cấp Hội tổ chức 14 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.797 cán bộ chủ chốt cấp xã, chi, tổ Hội, câu lạc bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở và cán bộ quản lý các nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân.

Song hành với công tác tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức 49 cuộc gặp gỡ, đối thoại, tọa đàm giữa hội viên nông dân với Bí thư, Chủ tịch xã, phường, thị trấn và lãnh đạo địa phương. Qua gặp gỡ, đối thoại, tọa đàm trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cấp Hội đã đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất theo định hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,

Cử cán bộ tham gia các Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân, các ban ngành về giám sát việc thực hiện cải cách hành chính nâng cao chỉ số PAPi; giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng và một số đối tượng khác bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Hội còn vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia góp ý vào dự thảo các chương trình, đề án, dự án, chính sách liên quan đến phục hồi phát triển kinh tế xã hội về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Từ những hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả kết hợp với công tác tiếp công dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho cán bộ Hội thiết thực góp phần củng cố niềm tin của nông dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, của chính quyền, tích cực tham gia vào các phong trào của Hội, của địa phương góp phần ổn định chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tinh thần của cán bộ, hội viên, nông dân./.

Thanh Trà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp