An Giang: Quý I/2022, Hội các cấp tham gia hòa giải thành 20 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân
16:23 - 27/04/2022
(KNTC)- Các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hội Nông dân đã đăng ký nội dung giám sát năm 2022 về "Giám sát việc tổ chức, hoạt động tổ hợp tác theo Chương trình hành số 06-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2011 – 2025.
Hội Nông dân tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Chương trình số 10 Ctr/HNDT ngày 15 tháng 02 năm 2022 về Chương trình kiểm tra - giám sát năm 2022, trên cơ sở đó Hội Nông dân các huyện, thị, thành ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

 
Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân ban hành kế hoạch số 257-KH/HNDT ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2022 về kiểm tra giám sát hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các Ngân hàng năm 2022 và kế hoạch số 18-KH/QHTND, ngày 25/02/2022; tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay dự án trồng cây ăn trái xã Lương Phi, Châu Phú B - TP. Châu Đốc. 
 

Hội Nông dân tỉnh ra quyết định thành lập và tổ chức Đoàn Giám sát về việc thực hiện pháp luật về quản lý đất đai "Việc lấy đất nông nghiệp làm gạch, ngói" tại xã Mỹ Hội Đông - Chợ Mới, từ đó có những đề xuất, kiến nghị các Sở, Ban, Ngành những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp của nông dân từ việc lấy đất nông nghiệp sản xuất gạch ngói. 


Đồng thời, Ban Thường vụ tổ chức Đoàn công tác làm việc với Hội Nông dân 11 huyện, thị, thành theo hình thức họp 3 cụm. Qua đó, tạo điều kiện cho Hội Nông dân các huyện-thị-thành có dịp để giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo từ các đơn vị bạn. 
 

Các cấp Hội tiếp tục duy trì việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nông dân; đồng thời cùng các ngành, chính quyền tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nông dân, góp phần bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nông dân.

 
Kết quả, trong quý I/2022, Hội các cấp tham gia hòa giải thành 20 vụ, chủ yếu về tranh chấp đất đai, vay mượn nợ; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý được 23 cuộc, với 609 lượt HV-ND tham dự. 

 
Hội Nông dân cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân về: luật ATGT, luật hôn nhân và gia đình, luật cư trú, phòng chống bạo lực gia đình, luật mua bán người, luật đất đai, luật phòng chống tội phạm, ma túy, luật phòng chống tham nhũng, luật khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường bộ, luật bảo vệ môi trường, thực hiện và chấp hành tốt Nghị quyết 128 của Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời duy trì tốt việc sinh hoạt CLB Nông dân với pháp luật được 77 cuộc, với 1.480 lượt người tham dự. 

 
Được triển khai từ năm 2016, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 15 CLB Nông dân với pháp luật tại 9/9 huyện, thị, thành, với trên 600 thành viên tham gia. Trong đó, thành phần nòng cốt của các CLB là cán bộ Hội, ngoài ra còn có cán bộ làm công tác mặt trận, công an viên, trưởng xóm và hội viên, nông dân tiêu biểu của địa phương.


Các CLB đều có quy chế hoạt động cụ thể, duy trì sinh hoạt thường xuyên theo định kỳ. Nội dung các buổi sinh hoạt tập trung vào việc phổ biến một số chuyên đề pháp luật phù hợp với thực tế địa phương như Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Tố cáo, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản của các cơ quan cấp trên…


Để nâng cao hiệu quả hoạt động, các CLB đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng những hình thức đa dạng, phong phú, như: Tổ chức các diễn đàn, hội thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép trong các chương trình của Hội; tổ chức sưu tầm tài liệu, xây dựng tủ sách pháp luật…


Các CLB còn thường xuyên mời các chuyên viên của huyện về hướng dẫn, tư vấn, giải đáp cụ thể cho hội viên những vấn đề còn vướng mắc hay những điều luật nào chưa rõ. Qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư vấn, giải đáp về pháp luật cho hội viên, nông dân, tham gia hòa giải, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Hạnh Thư
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp