Hội ND Phú Thọ: xã Hoàng Cương xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81
17:29 - 20/01/2022
(KNTC)- Xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba được Hội ND tỉnh, huyện khảo sát, lựa chọn xây dựng mô hình điểm của Trung ương Hội về “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” năm 2021.

(Ảnh minh họa)
Hoàng Cương là xã thuộc khu vực miền núi của huyện Thanh Ba. Diện tích đất tự nhiên của xã: 16,03 km2, dân số là 8.527 nhân khẩu, chia làm 15 khu dân cư, xã có 20 chi bộ với 407 đảng viên, Hội ND xã có tổng số 1.776  hội viên, sinh hoạt tại 15 chi hội. Ngay sau khi sắp xếp sáp nhập cấp ủy, chính quyền xã mới đã tích cực tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.Tuy nhiên, với địa bàn xã mới sáp nhập, địa hình phức tạp, trình độ người dân còn hạn chế kiến thức về pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật của một bộ phận nhân dân tại địa phương chưa cao. Những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, tình hình vi phạm pháp luật, các hiện tượng tiêu cực còn xảy ra. Năng lực giải thích, hoà giải của các tổ hoà giải còn hạn chế.

Sau khi thống nhất với cấp ủy, chính quyền của xã, Hội ND tỉnh, huyện đã phối hợp cùng Đảng uỷ, Ủy ban nhân dân, Hội ND xã Hoàng Cương tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Mô hình điểm. Tiếp đó Hội ND tham mưu Ủy ban nhân dân xã ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo gồm 07 đồng chí do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng ban, thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 50 thành viên và Ban chủ nhiệm câu lạc bộ với 05 thành viên; trang bị sách pháp luật phục vụ cho sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ và công tác tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức hội nghị ra mắt và tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho 50 thành viên câu lạc bộ.

Câu lạc bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt tập trung trao đổi thông tin tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện pháp luật ở khu dân cư, các chương trình, dự án tại địa phương, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tìm hiểu về các bộ luật, văn bản, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các nhóm cộng tác viên tích cực tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ tuyên truyền vận động nông dân thực hiện và giám sát thực hiện việc chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Quy chế dân chủ cơ sở.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo 81 và Ủy ban nhân dân xã xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị lấy ý kiến hoàn chỉnh Dự thảo và hội nghị công bố Quy chế. Hội ND tỉnh, huyện còn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Thanh tra huyện, phòng Tư pháp tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo và học tập pháp luật cho các nhóm cộng tác viên, cán bộ khu dân cư, hòa giải viên, tuyên truyền viên và hội viên nông dân.

Đặc biệt Hội ND xã đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành của xã tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại, hòa giải, giải quyết trên 20 vụ việc khiếu nại, tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Tổ chức biên tập tin, bài phổ biến giáo dục pháp luật và phát thanh được 60 lượt trên hệ thống truyền thanh của xã.

Có thể nói, từ kết quả triển khai, xây dựng mô hình điểm đã nâng cao biểu biết của cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ, được biết, được bàn, được kiểm tra, nhận được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong việc tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện phát triển mọi mặt của đời sống xã hội./.
Thúy Vinh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp