Hội ND Nghệ An: Tham gia đối thoại, hòa giải hơn 1.900 vụ việc khiếu nại của nông dân
13:38 - 30/09/2021
(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,  từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội đã tham gia đối thoại, hòa giải thành 1.737/1962  vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư.

(Ảnh minh họa)

Các cấp Hội ND đã chủ động tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81 cùng cấp, hàng tháng duy trì việc tham gia ban tiếp công dân ở cơ sở, tham gia hội đồng tiếp công dân ở cấp huyện và cấp tỉnh với 1.069  buổi  tham gia tiếp công dân có trên 13.640 số người được tiếp. Hội ND các cấp đã nhận được 452 đơn thư khiếu nại, tố cáo , giải quyết 58 đơn thư thuộc thẩm quyền còn  394 đơn thư đã chuyển đơn đến các cơ quan chức năng giải quyết. Hạn chế phát sinh khiếu kiện, không để xẩy ra các điểm nóng góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, gắn với công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt những vấn đề liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Hội các cấp đã chủ động tổ chức và phối hợp với các ngành tư pháp, thanh tra, tài nguyên và môi trường xây dựng chương trình giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, chính sách của Nhà nước cho nông dân . Tông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: xây dựng các mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”,  sinh hoat chi hội định kỳ, qua bản tin Tiếng nói nhà nông, cổng thông tin điện tử... nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật mới có liên quan như “ Luật thú y, Luật Bảo vệ môi trường, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp... Các cấp hội đã phối hợp tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 1.592 buổi cho 84.781 lượt người tham gia. 

Song hành cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các  hoạt động giám sát, phản biện theo Quyết định 217 QĐ/TW có nhiều đổi mới hiệu quả hơn. Hàng năm, Hội ND tỉnh đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội để thống nhất lựa chọn nội dung cần trực tiếp giám sát, phản biện. Chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch; chỉ đạo100% các huyện, thành, thị hội xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện ngay từ đầu năm để tổ chức triển khai đạt kết quả tốt. Qua đó, các cấp Hội tổ chức  được 951 cuộc. Nội dung chủ yếu là giám sát, phản biện các cơ chế chính sách hỗ trợ, các đề án liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; giám sát việc thực hiện Quyết định số 42 QĐ/TTg của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 năm 2020, 2021.

Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng được các cấp Hội chủ động tham mưu cho cấp ủy để đánh giá nhận xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt các cấp thuộc thẩm quyền. Tham gia đánh giá nhận xét đối với nhân sự cơ cấu cấp uỷ các cấp. Các cấp Hội quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu các hội viêu ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp. Trong nửa nhiệm kỳ các cấp Hội đã bồi dưỡng được 1368 hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và đã kết nạp được 841 hội viên vào Đảng. Hội các cấp đã trực tiếp và phối hợp tổ chức 1.070 cuộc đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được. Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 KL/TW  tổ chức 02 cuộc kiểm tra, và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận; phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo cấp huyện thực hiện tốt Quyết định số 673 của Chính phủ. 

Nhờ có  cách làm phù hợp, linh hoạt sử dụng nhiều hình thức trong quá trình thực hiện công tác hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tuyên truyền pháp luật phù hợp với nông dân. Các cấp Hội đã kết hợp, lồng ghép thực hiện  nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động đối thoại, hòa giải, giải quyết khiếu nại của nông dân, nâng cao nhận thức pháp luật cho nông dân./.

Phương Thùy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp