Hội ND thành phố Cần Thơ: Thành lập, duy trì trên 200 “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật”
13:38 - 30/09/2021
(KNTC) – Từ năm 2019 đến nay, Hội ND đã thành lập và duy trì hoạt động của 214 “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật” với trên 2.700 thành viên. Các Câu lạc bộ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia hòa giải tại cơ sở góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân

(Ảnh minh họa)

Hội ND cơ sở và thành viên Câu lạc bộ tham gia hòa giải thành 208 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ở địa phương; đã tham gia giám sát dự án xã nông thôn mới kiểu mẫu xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền và giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 trên địa bàn xã.

Công tác tham gia cùng chính quyền và các ban, ngành chức năng  giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cáo của nông dân đã được các cấp Hội xây dựng kế hoạch triển khai  hàng năm, bố trí cán bộ tham gia tiếp công dân và xử lý đơn thư. Trong đó, các cấp Hội đã phối hợp giải quyết được 928 vụ việc khiếu nại, tố cáo; phối hợp tham gia hòa giải 1.590 vụ tranh chấp, mâu thuẫn xích mích trong gia đình, quan hệ xóm giềng; tranh chấp về quyền và lợi ích phát sinh từ quan hệ dân sự…bên cạnh đó, Hội đã xây dựng được 214 mô hình, có 2.791 thành viên về thực hiện Quyết định số 81của Thủ tướng Chính phủ qua đó giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành khiếu kiện góp phần tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

          Hội đã phối hợp với các ngành chức năng nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 4.936 cuộc cho 58.047 lượt người tham dự. Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật được  4.936 cuộc, cho 58.047 lượt người hỗ trợ, tư vấn, giải đáp các vướng mắc pháp luật; phát trên 24.000  cuốn sách, trên 150.000  tờ rơi, tờ gấp pháp luật, 10.000 cuốn  bản tin Nông dân Cần Thơ cho các cơ sở, chi, tổ Hội và hội viên nông dân.  

          Bên cạnh đó, Hội ND thành phố phối hợp với Sở Tư pháp mở 03 lớp tập huấn, phổ biến kiến thức chính sách, pháp luật cho gần 700 cán bộ và hội viên, nông dân;  các cấp Hội còn  tổ chức 209 buổi tập huấn  cho  9.540 thành viên tham gia tập trung vào các nội dung về kỹ năng tuyên truyền, phương pháp xử lý tình huống tranh chấp, mâu thuẫn, công tác hòa giải ở cơ sở, kiến thức về pháp luật. Đặc biệt những chính sách liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tới hội viên, nông dân.

Nhờ hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật để Hội ND tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân được tổ chức Hội trực tiếp và phối hợp tham gia hòa giải kịp thời, được cấp ủy và chính quyền địa phương đánh giá cao./.

Nguyễn Nga
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp