Tp. Cần Thơ: Hội tham gia trực tiếp hòa giải thành 287 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân
10:58 - 14/09/2021
(KNTC)-  Năm 5 qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân.
Các cấp Hội đã tham gia hoà giải thành nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân như bạo lực gia đình

Hàng năm, Hội Nông dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai văn bản Luật trong hệ thống Hội như: Hiến Pháp 2013, Luật Bầu cử, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế, Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có liên quan từ năm 2017 - 2021 và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố đến tận cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện.


Hội Nông dân thành phố và các quận, huyện triển khai quán triệt Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trong hệ thống Hội từ thành phố đến cơ sở, chi, tổ Hội. Tổ chức triển khai cán bộ, công chức cơ quan 50 cuộc, có 975 lượt cán bộ công chức tham dự; các cấp Hội tổ chức triển khai được 22.091 cuộc, cho 466.700 lượt người dự.


Các cấp Hội đã cấp phát tài liệu tuyên truyền về Luật Đất đai sửa đổi, hỏi và đáp Hiến pháp, sổ tay pháp luật được 160 quyển, 4.100 tờ gấp (Trung ương Hội biên soạn), phối hợp tham gia “Ngày pháp luật Việt Nam”, đã có 340 phiếu dự thi tìm hiểu Bộ Luật Dân sự, do Sở Tư pháp phát động.


 Đồng thời phối hợp với ngành chức năng cấp phát 100 tờ pano, áp phích, tờ rơi, phát hành 27.314 bộ tài liệu, 64.265 tờ rơi và 11.827 băng rôn tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Cấp phát 16.500 tờ rơi và 3.300 cẩm nang tuyên truyền về giao thông đường bộ, đường thủy, nghị định hướng dẫn thi hành Luật giao thông đường bộ và đường thủy, Luật phòng, chống tác hại rượu, bia; nghị định 100/2019/NĐ-CP.


Đồng thời, Hội ND thành phố cũng biên soạn tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền của Hội Nông dân các cấp 5.375 bộ tài liệu phục vụ cho lớp tập huấn. Biên soạn, in ấn và phát hành 18.580 Bản tin nông dân Cần Thơ và 380 cuốn Đặc san có nội dung tuyên truyền pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố biên soạn và phát hành 4.101 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông trong hệ thống Hội trên địa bàn thành phố.

 
Hội Nông dân thành phố phối hợp với các ngành Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư thành phố và một số ngành liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong hệ thống Hội: Cấp thành phố tổ chức 10 cuộc, có 50 lượt báo cáo viên tham gia tập huấn; quận, huyện 18 cuộc, có 198 lượt báo cáo viên tham dự; cơ sở, chi, tổ Hội tổ chức 42 cuộc, có 5.375 tuyên truyền viên cơ sở, chi Hội tham dự. Phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân được 7.016 cuộc, có 203.536 lượt hội viên, nông dân tham dự và được tư vấn pháp luật.


Phối hợp với Ban an toàn giao thông tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật An toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa được 35 cuộc, có 4.101 lượt cán bộ Hội tham dự.


Bên cạnh đó, các cấp Hội tham gia trực tiếp hòa giải thành 287 vụ, phối hợp hòa giải 241 vụ về mâu thuẫn đất đai, khiếu nại kéo dài, vượt cấp và cử 01 đồng chí Phó Chủ tịch HND thành phố tham gia Tổ giải quyết điểm nóng thành phố và phân công 2 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tham gia vào tổ giải quyết các điểm nóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ và giải quyết hơn 216 lượt nông dân khiếu kiện tập trung tại phòng tiếp dân UBND thành phố.

 
Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp cán bộ, hội viên nông dân hiểu biết pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật, góp phần thực thi đúng pháp luật, hạn chế việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
 

Hải An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp