Hội ND Sóc Trăng: Hòa giải thành gần 400 vụ việc
16:57 - 28/08/2021
(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2021, các cấp Hội phối hợp các ngành, Mặt trận, đoàn thể cùng cấp tham gia hòa giải thành 399/tổng số 482 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn góp phần giảm khiếu nại, khiếu kiện, giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

(Ảnh minh họa)
Cùng với hoạt động hòa giải, các cấp Hội tích cực phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tiếp được 321 lượt công dân trong đó đã tham mưu tổ chức 32 cuộc đối thoại trực tiếp với người đứng đầu ấp ủy cơ sở của các huyện Cù Lao Dung, huyện Mỹ Tú và thị xã Vĩnh Châu.

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp tổ chức 246 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 9.881 lượt  hội viên, nông dân đồng thời kết hợp tuyên truyền ở các câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, và trong sinh hoạt ở chi, tổ hội.

Ngoài ra, Hội ND các huyện còn phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức 13 lớp tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 1.500 cán bộ chi, tổ Hội và tuyên truyền viên cơ sở. Kiện toàn, củng cố hoạt động của các Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, Hội ND tỉnh tập trung chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của 93 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 2.735 cán bộ, hội viên nông dân là thành viên.

Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được thực hiện đạt nhiều kết quả với 34 cuộc cho 1.195 lượt hội viên nông dân. Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý giúp cho hội viên hiểu được những nội dung cơ bản chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành chủ trương, chính chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương.
 
Công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tiếp tục được duy trì và củng cố. Hội đã tiếp nhận và phát hành trên 4.000 tờ gấp và gần 100 cuốn Sổ tay phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân để làm tài liệu tuyên truyền của cán bộ Hội và nội dung sinh hoạt cho hội viên về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được các cấp Hội quan tâm, trong đó Hội ND cơ sở phối hợp tuyên truyền trên 380 cuộc về các nội dung cơ bản của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các vấn đề dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra cho 21.312 lượt cán bộ Hội, hội viên, nông dân. Đồng thời, các cấp Hội còn tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Các quy định, quy chế được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhà sinh hoạt cộng đồng và phổ biến trên đài truyền thanh cơ sở góp phần cho công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực.

Từ những kết quả của công tác hòa giải, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân và hoạt động phối hợp với các cấp chính quyền tiếp công dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong cộng đồng dân cư góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai một cách hiệu quả, gắn kết chính quyền với nhân dân, ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội./.
Phương Liên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp