Hội ND Sóc Trăng: Phối hợp hòa giải gần 1.800 đơn thư
15:21 - 25/05/2021
(KNTC) Trong năm 2020 các cấp Hội ND đã tham mưu triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ theo tinh thần Quyết định  81 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa
 Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện công tác tiếp dân và phối hợp hòa giải  1.768 đơn, trong đó hòa giải thành 1.411 đơn thư và chuyển các cơ quan chức năng 357 đơn
 
Năm 2020,  là năm thứ 3 Hội ND tỉnh triển khai cho Hội ND cơ sở tham gia đối thoại với nông dân về công tác hòa giải giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân ở 92/108 cơ sở và năm thứ nhất triển khai tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở ở 108 Hội ND cơ sở. Cấp tỉnh tổ chức mở được 06 lớp, có 420 lượt người dự, nội dung: Hướng dẫn thành lập và sinh hoạt  Câu lạc bộ; Hội NDVN với công tác hòa giải ở cơ sở; Hội ND với việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; hướng dẫn tổ chức hội thi và đối thoại.  Ở cấp huyện Hội ND các huyện phối hợp tốt với Phòng Tư pháp cùng cấp tổ chức  16 lớp tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật cho 1.131 người dự.
Hội ND cấp tỉnh, huyện phối hợp ngành chức năng và Ban Tiếp công dân cấp huyện tiếp nhận 179 đơn và đã tổ chức giải quyết 163 đơn, chưa giải quyết 16 đơn; Hội ND cơ sở phối hợp chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng cấp thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại, phản ảnh, kiến nghị của nông dân được 460 cuộc/92 cơ sở (theo Quyết định số 81). Nội dung đối thoại tập trung nhiều ở lĩnh vực đất đai, nhà ở, môi trường, hôn nhân gia đình…
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân. Trong năm, Hội Nông dân cơ sở tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong hội viên, nông dân ở các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, trong sinh hoạt chi, tổ Hội 843 cuộc với 50.629 lượt người dự; phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được 260 cuộc, có 9.170 lượt người dự.; Hội ND các cấp tiếp nhận 514 quyển sổ tay pháp luật và cấp phát 9.618 tờ gấp pháp luật các loại (trong đó Trung ương cấp là 228 quyển, tờ gấp pháp luật 1.500 tờ)
 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tập trung chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động  93 Câu lạc bộ với 2.651 cán bộ, hội viên nông dân tham gia (trong năm thành lập mới 02 câu lạc bộ xã tại Vĩnh Qưới thị xã Ngã Năm và xã Tân Hưng, huyện Long Phú).
Đồng thời các cấp Hội đã thực hiện tốt QCDC cơ sở,  tích cực tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, góp phần cho công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định chính trị trên địa bàn./.
Từ khóa : Mai Chi ,
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp