Vai trò của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”
10:15 - 19/03/2021
(KNTC)- Thông qua các Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kịp thời đến hội viên.Từ đó giúp hội viên nông dân nâng cao hiểu biết pháp luật, có ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. 
Cán bộ, hội viên, nông dân phát biểu ý kiến trong các cuộc họp tại cơ sở

Thực hiện Quyết định 81 ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, mở rộng mô hình xã điểm giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ một vài mô hình điểm, đến nay các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Phú Yên đã nhân rộng và thành lập được 17 (Câu lạc bộ) CLB với gần 850 thành viên tham gia.

 
Các CLB đều có tủ sách pháp luật; hoạt động của các CLB này đã góp phần giảm 70-80% số vụ khiếu kiện tập thể, vượt cấp; hầu hết các vụ tranh chấp đất đai, thừa kế, va chạm vợ chồng, an toàn giao thông… đều được các thành viên CLB hòa giải từ khi phát sinh.
 

Mỗi CLB đều xây dựng quy chế hoạt động và duy trì sinh hoạt theo định kỳ. Thông qua mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên CLB đã nắm bắt được những luật quan trọng, thiết thực để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như các luật Đất đai, Khiếu nại, Tố cáo, Hình sự, Hôn nhân và gia đình...
 

Ngoài ra, CLB cũng đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, các ngành chức năng, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Hoạt động của CLB được thực hiện lồng ghép với các chương trình của chi hội nông dân ở cơ sở. Đó là gắn các chương trình nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các chương trình phổ biến khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi.

 
Hiện nay, 86 xã ở Gia Lai đã thành lập CLB “Nông dân với pháp luật” với 3.546 thành viên.

 
Ông Nguyễn Minh Trưởng- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá: “Trên thực tế, các CLB “Nông dân với pháp luật” đã phát huy vai trò phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở. Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội tích cực tham mưu, giúp chính quyền thành lập và phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mô hình này. Những đoàn thể Hội nào làm tốt sẽ được cộng thêm điểm thi đua hàng năm”.

 
 Điển hình như xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh) đã thành lập CLB “Nông dân với pháp luật”. Lúc đầu chỉ có cán bộ Hội Nông dân xã và các thôn, làng tham gia CLB, sinh hoạt mỗi quý 1 lần. Nội dung sinh hoạt tập trung vào việc cập nhật, chia sẻ những thông tin ở khu dân cư; xây dựng, phổ biến hương ước, quy ước; tuyên truyền, vận động thực hiện đúng pháp luật...

 
 Đến nay, Câu lạc bộ có 28 thành viên, trong đó có 18 người dân tộc thiểu số.

 
Năm 2015, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng mô hình câu lạc bộ CLB “Nông dân với pháp luật” tại 4 huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng. Sau 5 năm đi vào hoạt động, mô hình CLB nông dân với pháp luật đã phát huy hiệu quả và từng bước được nhân rộng.


Từ 4 CLB thành lập năm 2015, đến nay, toàn tỉnh đã có có 114 CLB “Nông dân với pháp luật” ở các xã, phường, thị trấn với gần 1.700 thành viên.


Để nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho các thành viên CLB “Nông dân với pháp luật”, Ban Chủ nhiệm các CLB quán triệt và tạo điều kiện cho các thành viên tham gia các cuộc tập huấn do Hội Nông dân tỉnh, huyện đoàn thể.


Từ năm 2015 đến nay đã có 2.717 thành viên các CLB “Nông dân với pháp luật” được tập huấn kỹ năng hòa giải, các chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn…


Đặc biệt từ năm 2019 đến nay, các CLB phối hợp với cơ sở Hội và các đơn vị liên quan đoàn thể tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được hơn 1.100 buổi cho hơn 48.000 lượt hội viên nông dân.


Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Ban Chủ nhiệm các CLB thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan tham gia tiếp công dân. Kết quả, trong 5 năm qua, tiếp được 8.159 lượt nông dân.

 
Sự ra đời của CLB Nông dân với pháp luật ở các địa phương trong cả nước đã tạo ra phong trào đọc và tìm hiểu pháp luật trong đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là nông dân. Qua đó nâng cao nhận thức về pháp luật cho hội viên, góp phần giải quyết kịp thời mâu thuẫn từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, cũng như thực hiện tốt chức năng của Hội là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.
 
 
 

Khải Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp