Vĩnh Long: Hòa giải thành trên 500 vụ việc
15:20 - 25/01/2021
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã tham gia tiếp trên 383 lượt người và giải quyết được 252 vụ khiếu nại, tố cáo của nông dân, hòa giải thành  547 vụ việc.

Ảnh minh họa
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân được các cấp Hội chú trọng triển khai thực hiện. Các cấp Hội phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức 886 buổi tư vấn pháp luật đất đai, hôn nhân gia đình, về thừa kế... cho 26.291 lượt hội viên, nông dân.

Năm 2020, Hội ND các cấp đã kiểm tra 378 cuộc tại 971 đơn vị về việc thực hiện Nghị quyết và Điều lệ Hội, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp, việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, việc sử dụng Quỹ HTND.

Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội tích cực thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội ND với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể thành lập đoàn giám sát theo quy định. Trong năm 2020, các cấp Hội thực hiện nghiên cứu, xem xét 463 văn bản và thành lập trên 59 đoàn giám sát.

Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia việc thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý kiên xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, Hội đã tổng hợp kịp thời những ý kiến của hội viên, nông dân về đóng góp ý kiến trong xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, đóng góp và phản biện xã hội trong các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, tham gia đóng góp ý kiến xoay quanh về chính sách luật mới, về ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, về chính sách giải tỏa đền bù trong xây dựng đường GTNT, chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, các cấp Hội, thường xuyên cập nhật tài tiêu của Trung ương Hội về chính sách, pháp luật có liên quan đến nông thôn, nông dân để tuyên truyền trong hội viên nông dân, từ đó không có trường hợp hội viên, nông dân khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiệp đông người.

Hội ND các cấp tích cực thực hiện quy chế dân ở cơ sở gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên truyền được 477 cuộc với 10.409 lượt người tham dự. Qua đó, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao, đã phát huy được quyền làm chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các dự án phát triển kinh tế- xã hội ở cơ sở.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp