Quảng Bình: Các cấp Hội hòa giải thành trên 1.600 vụ việc
15:10 - 25/01/2021
(KNTC) - Năm 2020, các cấp Hội đã tham gia hòa giải 1.825 vụ tranh chấp, khiếu liện, khiếu nại của nông dân, trong đó hòa giải thành 1.643 vụ việc.

(Ảnh minh họa)
Hiện nay, toàn tỉnh xây dựng được 1.100 tổ hoà giải với 1.114 hòa giải viên là cán bộ, hội viên, nông dân. Mỗi tổ hòa giải được cơ cấu gồm các thành phần: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, chi Hội trưởng các đoàn thể, công an viên và những người có uy tín.

Năm 2020, Hội ND các huyện, thị, thành phố trực tiếp hòa giải 80 vụ, cấp cơ sở trực tiếp hòa giải 1.563 vụ thuộc thẩm quyền của Hội. Các tổ hòa giải đã tích cực bám sát cơ sở, nắm tình hình và những mâu thuẫn phát sinh, kịp thời có biện pháp hòa giải trong nội bộ, tổ chức đối thoại, vận động, thuyết phục để hội viên, nông dân hiểu, qua đó góp phần đảm bảo trật tự xã hội ở nông thôn, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đối với những vụ việc hòa giải không thành, các hòa giải viên hướng dẫn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết để tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng phối hợp với các ngành chức năng tham gia hòa giải 5.650 vụ việc.

Các cấp Hội đã nhận và trực tiếp giải quyết 08 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các ngành giải quyết 195 đơn, thư, hướng dẫn 10 trường hợp chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết. Nội dung đơn, thư khiếu nại tố cáo gửi đến Hội chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, an ninh trật tự...

Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân; góp phần duy trì, củng cố đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.
Minh Trí
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp