Hưng Yên: Tham gia hòa giải hơn 470 vụ việc
15:47 - 19/11/2020
(KNTC)- Từ năm 2015 đến 2019, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tổ chức hơn 790 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 6.380 cán bộ, hội viên, nông dân, chủ nhiệm Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật".

ảnh minh họa
Công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết và văn bản pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Luật Hợp tác xã, Luật trợ giúp pháp lý, Luật hòa giải, Luật Quốc phòng, Luật Tố cáo; Luật Khiếu nại, Luật An ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin, Luật trẻ em, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp… được các cấp Hội thực hiện bằng nhiều hình thức: Lớp phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở; thông qua tủ sách pháp luật; hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật; qua các vụ việc hòa giải tại cơ sở. Đặc biệt, 87 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần đồng thời là nơi tuyên truyền pháp luật hữu ích cho hội viên, nông dân.

Hội ND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh mở lớp phổ biến về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho 300 cán bộ chủ chốt là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND cơ sở; tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân cho cán bộ, tuyên truyền viên pháp luật của 02 huyện: Văn Giang và Mỹ Hào.

Các cấp Hội làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tham gia giám sát xây dựng nông thôn mới, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người nghèo và việc thực hiện các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đối với các điểm có vụ việc phức tạp kéo dài, đội ngũ cán bộ Hội tham gia các đoàn công tác trực tiếp xuống địa bàn hoà giải, đối thoại với nông dân, giải quyết các bức xúc của cán bộ, hội viên, nông dân.

Hội ND các huyện, thị, thành phố phối hợp với các ngành thành viên liên quan củng cố, kiện toàn 1.068 tổ hòa giải, hòa giải viên trên địa bàn. Hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở gắn với Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc nắm bắt tư tưởng, phát hiện các mâu thuẫn, thắc mắc của hội viên, nông dân. Năm năm qua (2015- 2019), Hội ND tham gia hòa giải 472 vụ việc, Hội trực tiếp hòa giải 2053 vụ việc, nội dung chủ yếu về các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình, dân sự, tranh chấp đất đai, dồn ô đổi thửa, sinh hoạt cộng đồng dân cư... Qua đó, những vụ việc liên quan đến khiếu kiện, gây rối mất trật tự an ninh ở thôn, khu phố đều được hòa giải thành tại, xã, phường, thị trấn.

Hội ND tỉnh đã phối hợp với các sở ban ngành, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân liên quan đến hội viên, nông dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng phát hiện kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nông dân nhất là các hộ dân trong khu vực giải phóng mặt bằng, các vấn đề dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn khi người dân chuyển đổi ngành nghề không còn ruộng sản xuất... bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, kiến nghị kịp thời tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét giải quyết. 
Khánh Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp