Hội ND Hà Nam: Hòa giải thành trên 4.800 vụ việc
10:26 - 22/10/2020
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã tích cực tham gia công tác phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân, hạn chế khiếu kiện sai, khiếu kiện vượt cấp.

Ảnh minh họa
Hàng năm, có 125.000 lượt hội viên, nông dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và gần 6.000 lượt hội viên, nông dân được tư vấn, trợ giúp pháp lý. Các cấp Hội đã tập huấn nghiệp vụ cho 1.235 thành viên Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; phối hợp xây dựng mới 104 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" ở chi hội và 95 tủ sách pháp luật; tổ chức 9 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong đó có 4 cuộc thi viết, 5 cuộc thi dưới hình thức sân khấu hóa.
 
Các cấp Hội đã phối hợp thành lập được 518 tổ hòa giải tại cơ sở với 3.270 cán bộ Hội là hòa giải viên; trực tiếp hòa giải 1.045 vụ việc; tham gia hòa giải 5.714 vụ việc, trong đó 4.826 vụ việc hòa giải thành công.
 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức như: Tập huấn, tọa đàm, sinh hoạt chi, tổ Hội; phối hợp và xây dựng các chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, cung cấp các tài liệu, tờ rơi, sách báo về pháp luật; tích cực phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thông loa truyền thanh xã, phường, thị trấn, trên Bản tin Nông dân Hà Nam, trên website Hội và Báo, Đài Truyền hình tỉnh.
 
Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện hòa giải mâu thuẫn cho cán bộ, hội viên, nông dân; tham gia giải quyết khiếu kiện kéo dài liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai ở nông thôn; quán triệt đến 100% cán bộ, công chức Nghị định 04 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị 04 của Tỉnh ủy  về "Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới".
 
Kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ đã phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, phát huy được trí tuệ tập thể, trí tuệ của mỗi cán bộ Hội ND các cấp, đảm bảo được sự đoàn kết, thông nhất trong cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở Hội. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Có thể nói, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được các cấp Hội phối hợp, giải quyết kịp thời từ cơ sở, làm giảm phát sinh các sự việc phức tạp, kéo dài, góp phần tích cực trong việc ổn định an ninh chính trị tại địa phương. 
Hiền Ngô
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp