Hội ND Yên Bái: Các cấp Hội hòa giải thành hơn 7 nghìn vụ việc
17:26 - 30/09/2020
(KNTC) - Sau 5 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ hòa giải đã hòa giải thành 7.137/7.662 vụ tranh chấp, khiếu kiện của nông dân.

(Ảnh minh họa)
Trong 5 năm, các cấp Hội trong tỉnh đã củng cố, kiện toàn 405 cán bộ Hội được phân công theo dõi, hướng dẫn, tham gia các tổ hòa giải. Mỗi tổ hòa giải được cơ cấu đầy đủ các thành phần: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, già làng, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận, Chi Hội trưởng các đoàn thể, công an viên và những người có uy tín, năng lực. Ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thành viên tổ hoà giải còn có đại diện là người dân tộc thiểu số uy tín.

Các cấp Hội phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải cơ sở cho 3.250 lượt cán bộ, hội viên làm công tác hòa giải. Các tổ hòa giải đã tích cực bám sát cơ sở, nắm tình hình và những mâu thuẫn phát sinh để kịp thời có biện pháp hòa giải hiệu quả ngay trong nội bộ. Các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp chủ yếu trên lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai... Quá trình hòa giải, các hòa giải viên vận dũng những quy định của pháp luật và phong tục, tập quán, tình làng nghĩa xóm, chuẩn mực đạo đức để phân tích, giáo dục, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp tự thỏa thuận, góp phần trong việc giữ gìn đoàn kết, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cộng đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 2.725 buổi tuyên truyền về Luật Hòa giải ở cơ sở lồng ghép với tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 83.250 lượt hội viên, nông dân thông qua sinh hoạt chi Hội, hội nghị, hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ nông dân, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử tỉnh Hội, Bản tin công tác Hộ, Báo Yên Bái, Đài phát thanh truyền hình, qua loa phát thanh ở cơ sở...  Nội dung tuyên truyền trọng tâm là các văn bản pháp luật mới ban hành và văn bản liên quan trực tiếp đến nông dân. Phối hợp tổ chức 67 lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật cho 3.568 lượt cán bộ Hội các cấp.

Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, hội viên, nông dân; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư.
Quốc Phong
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp