Lai Châu: Thực hiện kiểm tra, giám sát toàn diện công tác Hội và phong trào nông dân
15:46 - 06/07/2020
(KNTC) – Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội năm 2020 và kiện toàn UBKT; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Các cấp Hội tập trung kiểm tra toàn diện việc tổ chức quán triệt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và nghị quyết của Hội (Ảnh minh họa)Các cấp Hội tổ chức 128 cuộc kiểm tra, giám sát về việc: Thực hiện Điều lệ Hội, tình hình thực hiện ủy thác với các ngân hàng, các dự án vay vốn Quỹ HTND, giám sát tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra năm 2019.


Hoạt động kiểm tra giúp các cấp Hội đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân; kịp thời phát hiện ưu điểm, thiếu sót, khuyết điểm để có biện pháp chỉ đạo, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình, cách làm hay và đưa ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cấp Hội nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.


Bên cạnh đó, Hội đã triển khai xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa Hội ND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với cán bộ, hội viên, nông dân.


Đồng thời, tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung giám sát chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội như: Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý ‎xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020; thực hiện sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các huyện: Phong Thổ và Sìn Hồ.


Hội ND các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội năm 2020 và phối hợp với MTTQ và các đoàn thể huyện tổ chức giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII); việc thực hiện Quyết định 01 của UBND tỉnh; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


Các cấp Hội tích cực tham gia vào các dự thảo gồm: Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; các văn bản liên quan đến nông nghiêp, nông dân, nông thôn; phối hợp truyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; tổng hợp ý‎ kiến của cán bộ, hội viên, nông dân gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kiến nghị tại kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh khóa XIV góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.


Tiếp tục thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội tích cực phối hợp với chính quyền các cấp tham gia hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.


Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với ngành tư pháp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.


Tới đây, các cấp Hội tập trung kiểm tra toàn diện công tác Hội việc tổ chức quán triệt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ và nghị quyết của Hội; công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; chất lượng tổ chức cơ sở Hội, việc thực hiện kết luận kiểm tra; giám sát việc thực hiện quản lý, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các huyện: Phong Thổ và Sìn Hồ; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, nông dân đối với việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp thu phản ánh, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân để có cơ sở góp ý đối với công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền đối với nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tổ chức hội nghị tập huấn chính sách pháp luật về đất đai, hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở tại các huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ.Kim Xuyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp