Nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, nông dân
10:13 - 30/06/2020
(KNTC)- Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp tích cực triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên trong việc quán triệt và thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội.
Hội viên, nông dân sinh hoạt theo chuyên đề

Năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Ninh Bình đã tổ chức 2.500 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 300.000 lượt hội viên nông dân; trợ giúp pháp lý cho 92 lượt hội viên nông dân phản ánh, kiến nghị; tham gia các buổi tiếp công dân, các cấp Hội phối hợp tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, hòa giải thành công 242 vụ mâu thuẫn trong nông dân, thành lập mới 02 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, duy trì củng cố hoạt động 143 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.
 

Các cấp Hội còn phối hợp tổ chức, tham gia trên 20 hội thi như “nông dân tìm hiểu pháp luật”, hội thi “hòa giải viên giỏi”, “tuyên truyền viên pháp luật giỏi” với những nội dung phong phú, đa dạng và sinh động thu hút đông đảo hội viên tham gia.
 
 
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.692 tổ hòa giải cơ sở với tổng cộng 10.580 hòa giải viên. Trong đó, có gần 2.000 người là cán bộ Hội Nông dân cơ sở. Hoạt động hiệu quả của các tổ hòa giải cơ sở đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương; giúp hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; làm thắt chặt tình làng, nghĩa xóm…
 
 
Từ năm 2013 đến nay, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành hơn 4.200 cuộc kiểm tra đối với tổ chức Hội cấp dưới; thành lập 11 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật; tổ chức 19.806 buổi tuyên truyền pháp luật cho 1,7 triệu lượt người; trợ giúp pháp lý 598 buổi cho hơn 36 nghìn lượt hội viên nông dân.


Hội Nông dân tỉnh chủ động xây dựng và ban hành Đề án Ủy ban kiểm tra HND tỉnh đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND cấp huyện và cơ sở thành lập Uỷ ban kiểm tra các cấp.


Kết quả, Hội Nông dân các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã bầu được 408 đồng chí ủy viên, hoàn thành 100% việc bầu Ủy ban kiểm tra các cấp.


Từ năm 2015 đến nay Hội Nông dân các cấp tỉnh Sóc Trăng đã cùng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức tiếp trên 3.300 cuộc với trên 9.800 lượt người. Hội Nông dân các cấp phối hợp ngành chức năng tiếp nhận 1.575 đơn khiếu nại, tố cáo (thuộc thẩm quyền 1.180 đơn, không thuộc thẩm quyền 395 đơn, tham gia giải quyết thành 1.177 đơn, chưa giải quyết 03 đơn).


Hội cũng tổ chức và lồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật được 1.465 cuộc, có 50.813 lượt cán bộ chuyên trách Hội và hội viên nông dân dự; Phối hợp phòng Tư pháp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động được 1.170 cuộc có 23.249 lượt người được tư vấn; Tổ chức Hội thi “Nông dân tìm  hiểu pháp luật”, “Hội thi tuyên truyền viên giỏi” 29 cuộc, có 3.870 cán bộ, hội viên tham gia và cỗ vũ.


Toàn tỉnh cũng thành lập được 16 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”,  nâng tổng số hiện có 89/108 cơ sở có câu lạc bộ, thu hút 2.627 thành viên tham gia. Đã tổ chức tập huấn và phối hợp tập huấn được 189 lớp có 10.264 học viên tham gia, thành phần là Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở và hội viên nông dân tiêu biểu. Tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho cán bộ Hội, cộng tác viên, tuyên truyền viên 189 lớp có 10.264 học viên, thành phần là Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở và hội viên nông dân tiêu biểu.


Hội đã tiếp nhận và cấp phát 5.891 đầu sách pháp luật và sổ tay pháp luật các loại; cấp phát 20.025 tờ gấp pháp luật các loại nguồn từ TW Hội Nông dân Việt Nam và các sở, ngành cùng cấp phục vụ cho công tác tìm hiểu pháp luật của hội viên, nông dân; hiện nay có 76/108 cơ sở có tủ sách pháp luật; có 89/108 cơ sở có mô hình câu lạc Nông dân với pháp luật, thu hút 2.627 cán bộ, hội viên nông dân tham gia.


Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn phối hợp các ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp nhận 7.944 đơn yêu cầu hòa giải, tham gia hòa giải thành 6.108, tỷ lệ hòa giải thành đạt 77%. Hội Nông dân tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân được 02 cuộc; phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp công dân các trường hợp nội dung có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, khiếu nại lĩnh vực đất đai 10 cuộc.


Hội Nông dân cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong tiếp công dân và đối thoại với nông dân trong công tác giải quyết, khiếu nại tố cáo của nông dân được 1.196 cuộc.


Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nông dân, thời gian tới, Hội ND các cấp tiếp tục triển khai tích cực các hoạt động nhằm đa dạng hoá công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân nhằm nâng cao ý thức cho người dân.

Mạnh Hùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp