Vĩnh Long: Hòa giải thành 300 vụ việc mâu thuẫn
09:53 - 08/05/2020
(KNTC) – Những năm qua, Hội ND các cấp đã tích cực tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về  phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở của Hội đã góp phần thay đổi ý thức của cán bộ, hội viên nông dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (Ảnh minh họa)



Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp với Hội trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, các cấp Hội đã tổ chức 640 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật về nhiều lĩnh vực như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật bảo vệ môi trường, các chính sách pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và một số văn bản pháp quy khác nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội cho 21.851 lượt người dự; tổ chức 20 cuộc tập huấn văn bản pháp luật mới với 925 lượt cán bộ, hội viên, nông dân dự.


Bên cạnh đó, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với các  sở, ngành thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm về công tác tiếp dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân trên từng địa bàn. 


Hội tham gia hòa giải 409 vụ tranh chấp đất đai, hôn nhân, quyền thừa kế, hòa giải thành 319 vụ, chuyển lên cấp trên 90 vụ góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp, đồng thời giữ được sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư.


Hằng năm, các cấp Hội đẩy mạnh công tác củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở; phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho hàng nghìn lượt người là tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên; tập trung đôn đốc các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở...


Các tổ hòa giải đã tích cực bám sát cơ sở, nắm tình hình và những mâu thuẫn phát sinh để kịp thời có biện pháp hòa giải hiệu quả.


Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Hội ND các huyện, thị, đã chủ động tổ chức học tập, quán triệt các văn bản, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, hội viên, nông dân nhằm nâng cao năng lực, kiến thưc, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nòng cốt của Hội.


Hội duy trì 48 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 417 thành viên. Các Câu lạc bộ thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân; tham gia giải quyết nhiều bức xúc, mâu thuẫn của nông dân.


Các cấp Hội phối hợp tư vấn trợ giúp pháp lý cho 595 lượt hội viên, nông dân; phối hợp cảm hóa giáo dục 156 đối tượng vi phạm các tệ nạn xã hội.


Thông qua tuyên truyền, trợ giúp pháp lý giúp hội viên, nông dân nâng cao kiến thức chấp hành pháp luật; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương. 
 

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở của Hội đã góp phần thay đổi ý thức của cán bộ, hội viên nông dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ nông dân, giảm dần việc tranh chấp trong thôn ấp và những khiếu kiện đông người, vượt cấp, tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 
Ngọc Bích
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp