Đắc Nông: Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Hội
11:04 - 02/03/2020
(KNTC) - Năm 2019, Hội ND tỉnh đã tích cực thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; kế hoạch giám sát và phản biện xã hội; giám sát việc phòng chống sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng tại địa phương.
Các cấp Hội tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội nhằm thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành các cấp (Ảnh minh họa)Các cấp Hội tổ chức 1.464 cuộc kiểm tra, giám sát; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, công tác nhận ủy thác ngân hàng chính sách và Quỹ HTND.


 Riêng Hội ND tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 61 của tỉnh tiến hành kiểm tra đối với Ban Chỉ đạo 61 của 8/8 huyện thị và 16 cơ sở về thực hiện Kết luận 61 của Bộ Chính trị và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.


Các cấp Hội tích cực thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị -xã hội trong hệ thống Hội NDVN; quy định về việc Hội NDVN tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để các cấp Hội triển khai thực hiện theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.


Đồng thời, Hội còn tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.


Thực hiện Chương trình phối hợp 02 giữa Hội ND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở NN & PTNT và Sở Công thương tỉnh về việc giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, Hội đã tổ chức các lớp tập huấn giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, sử dụng vật tư nông nghiệp cho đông đảo hội viên, nông dân trên địa bàn.


Các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp ý đối với cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tích cực tham gia thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời phản ánh với các cấp uỷ, chính quyền về những bức xúc và nguyện vọng của nông dân.


Hội ND các cấp phối hợp với Ủy ban MTTQ, cấp ủy, chính quyền hướng dẫn nông dân tham gia đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.


Kết quả, các cấp Hội phối hợp tổ chức 28 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã với nhân dân trên địa tỉnh về những vấn đề định hướng phát triển kinh tế xã hội, những bức xúc nổi cộm, những tồn tại, hạn chế mà nhân dân trên địa bàn quan tâm.


Qua các cuộc đối thoại, cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 200 buổi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 7.686 lượt người tham dự, góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố cáo trong hội viên, nông dân.


Các cấp Hội đã đổi mới nội dung và phương pháp tuyên phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý truyền bằng các hình thức như: In tờ gấp, đề cương tuyên truyền, trang bị sách pháp luật, trên hệ thống loa phát thanh của xã, bản, tổ chức các cuộc thi, hội thi gắn với các buổi sinh hoạt và cuộc họp của các cấp Hội.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống tổ chức Hội, nhằm thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành các cấp, đánh giá đúng kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân; tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 và Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của tỉnh tổ chức đánh giá, tổng kết hoạt động; phối hợp với các cơ quan, ban ngành làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và Chương trình phối hợp với MTTQ tỉnh, Sở NN & PTNT, Sở Công Thương về giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại địa phương.


 

Đăng Tùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp