Phú Thọ: Hòa giải thành trên 260 vụ việc
11:00 - 07/03/2020
(KNTC) – Những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được Hội triển khai thông qua việc xây dựng quản lý, khai thác tủ sách pháp luật với hàng ngàn đầu sách (Ảnh minh họa)Để nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những luật và bộ luật liên quan trực tiếp đến đời sống hội viên nông dân như: Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bảo hiểm y tế; phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân có nhu cầu.

 
Thực hiện “Tháng tuyên truyền, phổ biến pháp luật” và “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, các cấp Hội đã có nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như: Tọa đàm; phát tờ rơi, tờ gấp; tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài”, “Nhà nông cần biết”; thi tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật giúp cán bộ, hội viên trau dồi kiến thức pháp luật, qua đó, góp phần thiết thực vào việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.


Ngoài các nội dung trên, những văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước mới ban hành có liên quan trực tiếp đến nông dân cũng được chú ý lựa chọn để giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền, giúp cán bộ và hội viên, nông dân kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước.

 
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn.

 
Hội ND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Đài phát thành- truyền hình, Báo tỉnh để tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hình thức như: Mở chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các tin hoạt động, bài viết dưới dạng câu chuyện pháp luật, chuyện vụ án  thông qua các vụ việc có thật trong thực tế.


Qua những hình thức trên, hội viên, nông dân có thể  tiếp thu các quy định, các kiến thức về pháp luật một cách dễ dàng hơn.


Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, Hội ND tỉnh đã phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức và cách thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội là báo cáo viên, tuyên truyền về các chế định liên quan đến đời sống, phát triển sản xuất của nông dân. 

 
Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đội ngũ cán bộ Hội này thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng thông qua các hoạt động tập huấn, hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi, tổ Hội giúp nâng cao trình độ, trang bị thêm kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với hội viên, nông dân.
 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn được triển khai thông qua việc xây dựng quản lý, khai thác tủ sách pháp luật với hàng ngàn đầu sách. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đều có tủ sách pháp luật. 
 

Đồng thời, Hội ND tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường chỉ đạo hoạt động có hiệu quả 18 mô hình điểm về “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại các xã thuộc các huyện, thành, thị trong tỉnh.

 
Ngoài việc tham gia với các cấp chính quyền, các ngành chức năng tiếp dân và giải quyết đơn thư, các cấp Hội còn bố trí lịch tiếp hội viên, nông dân ngay tại trụ sở cơ quan để trao đổi, đối thoại và giải thích những vướng mắc của bà con nông dân.


Những vụ việc thuộc thẩm quyền của Hội thì chủ động yêu cầu đơn vị, cá nhân có liên quan giải quyết, nếu không thuộc thẩm quyền thì tư vấn, giải thích và hướng dẫn để người khiếu nại thực hiện theo quy định.


Các cấp Hội phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành chức năng tổ chức 883 buổi tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ; giải quyết 31 đơn thư, hòa giải thành 261 vụ việc góp phần thay đổi ý thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ nông dân, giảm dần việc tranh chấp tại sơ sở.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ tuyên truyền viên của Hội; lồng ghép việc thực hiện công tác Hội với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, hội viên; nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ sở; nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; thường xuyên kiểm tra việc tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên ở cơ sở.


 

Chu Bồ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp