Khánh Hòa: Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho trên 4.000 lượt người
15:43 - 18/03/2020
(KNTC)- Năm 2019, Ban Thường vụ Hội  ND tỉnh đã thành lập Đoàn Kiểm tra tại 8 huyện, thị, thành Hội, qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong công tác Hội và phong trào nông dân.
Tư vấn pháp luật và chính sách tại cơ sở    (ảnh minh họa)

Đoàn kiểm tra đã tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Sinh hoạt chi, tổ Hội, công tác quản lý hội viên, quản lý quỹ Hội; quản lý, sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp liên tịch với Ngân hàng CSXH, NNPTNT; tình hình triển khai thực hiện Kết luận 61 và Kết luận 673 của Thủ tướng Chính phủ.


Ngoài việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh còn chỉ đạo Hội ND các huyện, thành, thị, cơ sở thực hiện chức năng giám sát thường xuyên trên một số lĩnh vực như việc thực hiện cơ chế chính sách đầu tư cho nông nghiệp, cơ chế xây dựng các mô hình kinh tế tại các địa phương.


Năm 2019, các cấp Hội cùng với chính quyền xây dựng cơ chế phối hợp công khai cho dân biết những vấn đề có liên quan đến quyền lợi trực tiếp như đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải tỏa, giải phóng mặt bằng, huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; quản lý thu, chi các nguồn quỹ; các dự án kinh tế, xã hội; các công trình công cộng tại địa phương.


Hội ND tỉnh cũng tập trung xây dựng mô hình thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng chính phủ gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh.


Đồng thời, cũng tổ chức tập huấn cho 80 cán bộ, hội viên, nông dân về Luật đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Pháp lệnh công tác hòa giải; ra mắt Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật.


Bước đầu, Hội ND tỉnh hỗ trợ cho Câu lạc bộ một phần kinh phí và trang bị phương tiện tuyên truyền, tủ sách và một số đầu sách về pháp luật, tài liệu hướng dẫn về kỹ năng tuyên truyền pháp luật. Đồng thời hướng dẫn tổ chức sinh hoạt  cho các thành viên Câu lạc bộ…


Đến nay, toàn tỉnh có 90 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật” và lực lượng cộng tác viên hòa giải tại các chi Hội; 100% cơ sở Hội có tủ sách pháp luật. Câu lạc bộ là cầu nối giữa hội viên, nông dân để tiếp cận chủ trương, chính sách của Nhà nước; là nơi hội viên phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ đó góp phần tư vấn pháp luật cho bà con, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên, giảm tình trạng khiếu tố, khiếu nại sai, vượt cấp.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cũng chỉ đạo Hội ND cơ sở chủ động lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân tới hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức. Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức được 143 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho trên 4.000 lượt người.


Các cấp Hội đã bố trí cán bộ tham gia tiếp hội viên, nông dân và xử lý đơn thư. Khi nhận đơn thư, cán bộ Hội có trách nhiệm phân loại. Đối với đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội thì tiến hành giải quyết, đơn thư không thuộc thẩm quyền thì Hội tham gia giải quyết cùng các ngành liên quan.


Cán bộ tiếp hội viên, nông dân còn có nhiệm vụ giải thích, hướng dẫn, trả lời hội viên, nông dân về pháp luật, hướng dẫn gửi đơn thư đúng nơi, đúng chỗ, tránh vượt cấp.


Có vụ mâu thuẫn, phức tạp không thể hòa giải được ngay, cán bộ Hội phối hợp với tổ hòa giải của chính quyền phân tích và giúp đỡ hội viên, nông dân tìm hiểu thêm những quy định mới của pháp luật, từ đó tự tháo gỡ vướng mắc, đi đến thảo luận tìm tiếng nói chung.


Năm 2019, Hội hòa giải thành 197 vụ, phối hợp giải quyết 336 đơn thư khiếu nại, tố cáo.


 Ngoài ra, các cấp Hội cũng chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng Quy chế phối hợp trong việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã. Chính nhờ thực hiện tốt quy chế  dân chủ ở cơ sở đã góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Minh Lâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp