Hội ND Hải Phòng: Xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 81 năm 2020
11:14 - 28/02/2020
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND thành phố ban hành kế hoạch tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội năm 2020.

(Ảnh minh họa)
Theo kế hoạch, nội dung thực hiện tập trung vào: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân nhất là các luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như Luật Đất đai, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Lao động năm 2019, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, Luật Đầu tư công.... và các cơ chế, chính sách của thành phố về phát triển nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn thành phố... Tiếp tục duy trì hoạt động và thành lập mới Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại các cơ sở Hội, tăng cường, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho các thành viên Câu lạc bộ và đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho hôi viên, nông dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện; nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương.

Trên cơ sở Kế hoạch của Hội ND thành phố, Hội ND các huyện, thị, thành tiến hành xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tại cơ sở đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.
Minh Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp