Cần Thơ: Hội hòa giải thành trên 3.600 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân
09:47 - 18/02/2020
(KNTC)- Toàn thành phố hiện có 81 hội đồng giải quyết khiếu nại tố cáo với 795 thành viên (số lượng từ 9 – 13 thành viên/hội đồng) và 1.794 tổ hòa giải với trên 10.500 thành viên (Mỗi tổ hòa giải từ 5 - 7 thành viên), trong đó có 2.218 thành viên là cán bộ Hội và hội viên nông dân. 
Các địa phương tiếp nhận các vụ việc khiếu kiện của nhân dân   (Ảnh minh họa)

Trong 05 năm qua các Hội đồng giải quyết tranh chấp, tổ giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ hòa giải các cấp trên địa bàn đã tiếp dân 2.364 buổi với 7.132 lượt người được tiếp.


Trong đó tiếp với số lượng đông người là 96 đoàn; tiếp nhận 1.358 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 7.132 đơn thư và không thuộc thẩm quyền giải quyết 724 đơn thư; Số vụ việc được giải quyết 6.271 vụ và chuyển về trên cấp có thẩm quyền 861 vụ; Tổ hòa giải trên địa bàn đã tiếp nhận 5.267 vụ khiếu nại tổ cáo.


Nội dung chủ yếu về tranh chấp đất đai, hỗ trợ, bồi thường khi giải phóng mặt bằng, xét duyệt hỗ trợ tái định cư, v.v… đa số là những mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nông dân. Hội tham gia hòa giải 5.267 vụ, hòa giải thành 4.267 vụ và chuyển về cấp có thẩm quyền 998 vụ. Trong đó Hội trực tiếp tham gia hòa giải 3.615 vụ.


Nhìn chung, các vụ việc đưa ra hòa giải có sự tham gia của thành viên Hội Nông dân thường có tỷ lệ hòa giải thành cao. Các tổ hòa giải đã tích cực bám sát cơ sở, nắm tình hình và những mâu thuẫn phát sinh để kịp thời có biện pháp hòa giải hiệu quả ngay trong nội bộ.


Các Câu Lạc bộ “Nông dân với pháp luật” được Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở tranh thủ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng và duy trì hoạt động.


Đến nay, toàn thành phố có 98 Câu lạc bộ với 708 thành viên. Câu lạc bộ là cầu nối giữa hội viên nông dân với pháp luật, nông dân được thông tin, được trợ giúp pháp lý, tư vấn về pháp luật, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm, từ đó giảm bớt đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hội viên nông dân.


Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của tổ chức Hội và hội viên Hội Nông dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đảm bảo đúng pháp luật, góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa phương. Ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước của người dân được nâng lên. 

Khánh Lâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp