Hội ND thành phố Hà Nội: Nhân rộng trên 200 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”
17:29 - 18/01/2020
(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, Ngành, UBND các cấp với các cấp Hội ND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, đến nay, trên địa bàn thành phố đã xây dựng mô hình điểm với 204 CLB “Nông dân với pháp luật” với 9.180 thành viên tham gia.

ảnh minh họa
Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 01/tháng với sự hướng dẫn chủ trì của các đồng chí là cán bộ công an, tư pháp hoặc địa chính xã. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tuần, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nguyên nhân vụ việc mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở. Đồng thời xây dựng nội dung hoạt động của các Tổ hòa giải nhằm chủ động hòa giải có hiệu quả ngay tại cơ sở.

 Thông qua hoạt động của các CLB và sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các CLB hoạt động ngày một thiết thực, hiệu quả. Các thành viên CLB được kiện toàn, được tập huấn kiến thức về pháp luật, công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao kiến thức pháp luật, tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, tham gia hòa giải tại chỗ, vận động hội viên, nông dân, gia đình và người thân chấp hành pháp luật. Góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong việc tham gia ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nâng cao nhận thức về pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân.

Hơn nữa, Hội ND tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành chức năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, qua 5 năm, các cấp Hội đã tiếp nhận 635 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, trong đó giải quyết 320 đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội; chuyển cơ quan chức năng giải quyết 315 đơn thư không thuộc thẩm quyền.Tham gia phối hợp tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư với chính quyền và các ngành chức năng là 1.545 vụ, giải quyết thành 765 vụ. Từ kết quả đó đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công tác hòa giải được chú trọng, Hội ND Thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tích cực thực hiện việc xây dựng các tổ hòa giải ở cơ sở, đồng thời kiện toàn, sắp sếp đội ngũ Hòa giải viên, cộng tác viên pháp luật tại cơ sở đáp ứng yêu cầu đặt ra, chất lượng đội ngũ hòa giải viên và các tổ hòa giải ở địa phương ngày càng được nâng cao. Hiện nay Hội ND thành phố có 1.733 tổ hòa giải ở 18 huyện, thị Hội với 7.625 hòa giải viên cơ sở.

 Hội Nông dân thành phố tổ chức 75 lớp cho 9.000 cán bộ, hội viên trực tiếp làm công tác hòa giải, tiếp công dân. Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, hoà giải ở cơ sở cho các thành viên CLB, cán bộ hội cơ sở và hòa giải viên.

Công tác hòa giải ở cơ sở được các cấp Hội triển khai, thực hiện khá hiệu quảm dồng bộ. Qua đó, các cấp Hội đã trực tiếp hòa giải và phối hợp tham gia hòa giải được 6.550 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong đó hoà giải  thành 4.460 vụ. Chủ yếu nội dung hòa giải liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, mâu thuẫn dân sự; chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 2.090 vụ việc không thuộc phạm vi hòa giải...

Bên cạnh đó, 5 năm qua các cấp Hội ND thành phố Hà Nội đã phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ngành chức năng cùng cấp tham gia đóng góp 2.950 ý kiến vào 465 dự thảo các văn bản chính sách, pháp luật. Trong đó có 1.120 ý kiến vào 02 văn bản dự thảo chính sách pháp luật liên quan đến tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân như: Dự thảo sửa đổi Luật Tố cáo năm 2018, Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các ý kiến phản biện đã góp phần hoàn thiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống.

Từ hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động phối hợp giữa các cấp Hội với các cấp chính quyền, các ngành chức năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đã khẳng định vai trò của các cấp Hội,tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nội bộ nông dân, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, tạo cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn./.
Hoàng Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp