Vĩnh Long: Hòa giải thành 157 vụ việc khiếu nại tố cáo
15:16 - 17/01/2020
(KNTC)Thời gian qua, các hoà giải viên cơ sở đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần giải quyết các  tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở. Kết quả, Hội ND các cấp đã tham gia hòa giải 255 vụ việc khiếu nại, tố cáo, 157 vụ thành, chuyển lên cấp trên 33 vụ, nội dung hòa giải: Tranh chấp đất đai, hôn nhân, quyền thừa kế… phối hợp cảm hóa giáo dục 153 đối tượng vi phạm các tệ nạn xã hội.

Ảnh minh họa
Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý được Hội ND các cấp lồng ghép vào các chương trình hội thảo, chuyển giao KHKT tạo điều kiện để cán bộ, hội viên được học tập, nghiên cứu văn bản pháp luật như: Luật giao thông đường bộ; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm - chống lãng phí; Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Luật bảo vệ môi trường; Luật CBCC; Luật Viên chức; Luật dân quân tự vệ; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật đất đai; Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật lâm nghiệp; Luật cơ quan đại diện Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Luật thủy sản; Luật quản lý nợ công; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017; Luật quy hoạch; Luật cư trú; Luật Xây dựng; Luật phòng chống ma tuý; Luật phòng, chống mua bán người; Luật hòa giải cơ sở; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật hợp tác xã; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Luật Hình sự năm 2015, Luật Hợp tác xã, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Hòa giải cơ sở, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật An ninh mạng, Quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; … và các văn bản liên quan trực tiếp đến cán bộ, hội viên, nông dân gắn với thực hiện công tác Hội và các phong trào nông dân.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân theo Quyết định  81 của Thủ tướng chính phủ. Hội ND các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã trực tiếp tham gia cùng các ngành chức năng đối thoại với bà con nông dân về các vụ việc và giải quyết các vụ khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến đến đất đai tại các địa phương.
 
Ngọc Hân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp