Thông qua công tác giám sát, đã giải quyết nhiều vướng mắc của hội viên, nông dân
10:09 - 08/01/2020
(KNTC)- Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 14-KH/HNDT, ngày 25/01/2019 về việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền năm 2019.
Hội viên, nông dân được phổ biến kiến thức pháp luật tại cơ sở

Thực hiện Công văn số 1369-CV/TU, ngày 27/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 43-KH/HNDT, ngày 03/7/2019, về Giám sát việc triển khai Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 09/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Giám sát việc triển khai Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. Đối tượng giám sát: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
Theo đó, kết quả giám sát việc triển khai Nghị định số 02/2017/NĐ-CP  tại địa phương thời gian qua đã có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, xã và của người dân, công tác phòng chống thiên tai đã và đang đi vào nề nếp; việc xây dựng phương án ứng phó, kế hoạch đồng bộ, từng bước chuyển từ “bị động” sang “chủ động” nên đã chủ động và khắc phục nhanh những hậu quả do thiên tai gây ra.

 
Việc thực thi chính sách theo Nghị định số 02/2017/NĐ- CP; các cấp, các ngành và các địa phương triển khai một cách minh bạch, công khai; đúng trình tự thủ tục. Trong thời gian qua, không xảy ra tiêu cực trong việc chuyển kinh phí cho bà con nông dân có cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại.

 
Nguồn kinh phí hỗ trợ được chuyển đến đúng người dân có cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại, đã giảm bớt phần nào khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, tạo lòng tin của nhân dân đối với chính sách của nhà nước.

 
Về việc triển khai Quyết định 3881: Năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tích cực tham mưu, triển khai đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, xác định nhu cầu hỗ trợ về phối giống nhân tạo bò, heo; mua con giống bố mẹ (bò, heo, gà, vịt); xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng xây dựng công trình khí sinh học và làm đệm lót sinh học; tổng hợp đầy đủ văn bản đăng ký nhu cầu cụ thể thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2017 do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết yêu cầu với tổng số tiền là 21.292 triệu đồng; có công văn gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt kinh phí để hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ cho các địa phương.

 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cung cấp đầy đủ các văn bản phục vụ cho Đoàn giám sát và chuẩn bị tốt nội dung báo cáo đảm bảo đúng thời gian, yêu cầu; thành phần tham dự giám sát có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị tham mưu, đại diện Sở Tài chính, báo, Đài PTTH Bình Thuận đến dự và đưa tin; nội dung giám sát đạt yêu cầu đề ra.

 
Qua nắm tình hình tại một số địa phương, cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, nên việc kiểm tra, tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn chưa kịp thời, có trường hợp chưa đảm bảo thời gian quy định tại Nghị định 02; số tiền được hỗ trợ khi đến tay người dân bị thiệt hại có khi kéo dài khoảng 1 năm sau khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh. Vẫn còn nhiều bất cập, lúng túng trong việc tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ cho nông dân có cây trồng lâu năm, cây công nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại do thiên tai…

 
 Từ khi UBND có Công văn số 228/UBND-KT, ngày 17/01/2018 đề nghị Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp bổ sung phần ngân sách hỗ trợ cho tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh cũng không có kinh phí để thực hiện Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 để hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định (theo đề nghị của các địa phương năm 2017).
 

Từ đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không tiếp tục triển khai năm 2018, 2019 (vì chưa hỗ trợ năm 2017); chưa có văn bản trả lời cho các địa phương để thông báo đến các hộ chăn nuôi.

 
Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh về kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; chưa lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án của Trung ương và địa phương, của các tổ chức kinh tế xã hội; các chương trình hợp tác quốc tế khác đầu tư trên địa bàn tỉnh để thực hiện các chính sách nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

 
Qua theo dõi, các Sở được giám sát đã tiếp thu giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước có liên quan đến nông dân, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác chỉ đạo, sự chậm trễ trong công tác quản lý điều hành; giải quyết những sai phạm trong thực hiện chính sách đang khắc phục từng bước; thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị của Hội Nông dân trong quá trình giám sát phát sinh.

 
Thông qua hoạt động phản biện xã hội đã nâng cao tính chủ động, ý thức, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp; quy tụ và phát huy lực lượng trí thức trên các lĩnh vực tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kiến nghị, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện dự thảo văn bản của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, của địa phương, của Hội các cấp.

 
Hội Nông dân tỉnh tập trung phản biện các dự thảo Luật do Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận mời phản biện; các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; các dự thảo chính sách của UBND tỉnh; các kỳ họp giao ban của Ban Dân vận Tỉnh ủy; các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam…
 

Qua phản biện, có tiếp thu, ghi nhận và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cơ bản về tính khả thi, phù hợp khi ban hành văn bản triển khai thực hiện.
 

Năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức giám sát 16 lần, nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề quan tâm, bức xúc của nông dân trong phạm vi quy định, trọng tâm là các chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.


Cụ thể: Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân trên lĩnh vực đền bù giải tỏa đất đai, hỗ trợ tái định cư (Hội Nông dân Hàm Tân giám sát Thanh tra huyện); cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất dự án (Hội Nông dân Hàm Thuận Bắc giám sát UBND xã Hàm Đức và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện); việc thực hiện Nghị Định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng (Hội Nông dân Phú Quý giám sát Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện); kinh phí thực hiện mô hình sản xuất theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý Quỹ phòng chống thiên tai; việc hỗ trợ thiệt hại sản xuất do thiên tai; việc triển khai thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; việc xây dựng công trình giao thông nội đồng…

 
 Cấp cơ sở, đã tổ chức giám sát khoản 85 đợt (số liệu chưa đầy đủ). Nội dung giám sát UBND xã về việc quản lý tài nguyên khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nông dân, hỗ trợ tiền, giống lúa do nắng hạn, việc giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông dân, việc hòa giải tranh chấp đất có liên quan đến nông dân, việc đầu tư nông nghiệp, nông dân.

 
Việc hỗ trợ các nguồn vốn sản xuất cho hội viên đồng bào dân tộc thiểu số, việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân, việc khám chữa bệnh cho người dân...
 

Thông qua công tác giám sát, đã giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước có liên quan đến nông dân được đối tương giám sát tiếp thu và khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác chỉ đạo, sự chậm trễ trong công tác quản lý điều hành; thực hiện Quy chế dân chủ; giải quyết những sai phạm trong thực hiện chính sách đang từng bước khắc phục.

 
UBND cấp huyện tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu giám sát theo kế hoạch của Hội Nông dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị của Hội Nông dân trong quá trình giám sát phát sinh.


Các ban, ngành liên quan cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho Đoàn giám sát; cử cán bộ tham gia phối hợp trong quá trình giám sát. Sau giám sát, các ý kiến kiến nghị của các đợt giám sát được các ngành, địa phương đều thực hiện tốt các kiến nghị của Hội Nông dân các cấp.

Long Ánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp