HND Bình Dương: Đối thoại, giải quyết được trên 400 vụ việc mâu thuẫn
15:02 - 30/12/2019
(KNTC)- Năm 2019, các cấp Hội ND trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các ban, ngành tổ chức đối thoại, giải quyết  được 455 đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

(ảnh minh họa)
Thực hiện Chương trình công tác Hội và Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội ND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội nông dân các cấp đã tích cực tham gia với các cấp chính quyền tiếp công dân được 239 buổi; trong đó, tỉnh Hội tham gia tiếp 54 buổi với trên 486 lượt người. Đồng thời, phối hợp Hội đồng Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai xã, phường, Tổ hòa giải khu, ấp tham gia hòa giải thành 754/870 vụ việc (đạt tỷ lệ 86,67%); các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền. Các cấp Hội tham gia đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được 455/504 đơn thư (đạt 90,28%). Trong đó, Hội Nông dân tỉnh tham gia đối thoại được 24 buổi với 61 lượt người, giải quyết được 28 vụ việc.

Đặc biệt, trong năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã phối hợp tổ chức 02 cuộc đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh với 150 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trang trại về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị-nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với nông dân về “Giải pháp thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp sạch” với 200 hộ nông dân  sản xuất kinh doanh giỏi, trang trại của huyện Bắc Tân Uyên. Qua đó, có 10 hộ nông dân trang trại tiếp cận vốn vay ưu đãi thông qua 10 phương án đề nghị vay với số tiền 168 tỷ đồng và đến nay có 86 phương án được hỗ trợ với số tiền trên 525 tỷ đồng được giải ngân theo tiến độ. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức phản biện xã hội về khai thác các mỏ đá ở xã Thường Tân huyện Bắc Tân Uyên và phường Tân Đông Hiệp thị xã Dĩ An; giám sát đầu tư của cộng đồng tại 09/9 huyện, thị, thành và theo đề nghị của các đơn vị có liên quan. Từ đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên, nông dân và vị thế, vai trò của các cấp Hội ngày càng được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Song song với công tác tiếp dân, đối thoại chính sách, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đó, Hội ND tỉnh còn thường xuyên cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra trách nhiệm về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về giám sát đầu tư của cộng đồng tại 16 xã, phường của 09 huyện, thị, thành; tiếp Đoàn Kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Ban Bí thư; Thường xuyên củng cố, kiện toàn các Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân; thành lập Ủy ban kiểm tra của Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023  gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được chú trọng, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND các huyện, thị, thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật được 1.051 cuộc tới 43.736 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Phối hợp tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý được 144 cuộc cho 4.715 lượt người và 336 trường hợp được tư vấn, trợ giúp. Trong đó, Hội ND tỉnh phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động tại các cơ sở Hội được 27 cuộc với 1.886 lượt người dự và có 85 trường hợp được tư vấn, trợ giúp.

Hệ thống các Câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, năm 2019, thành lập mới  06 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, nâng tổng số Câu lạc bộ được Hội thành lập và duy trì sinh hoạt đến nay là 68 Câu lạc bộ với 2.486 thành viên nòng cốt, tham gia cùng với chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong hội viên nông dân.

Nhờ tích cực, chủ động tham gia từ công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo đi cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân được triển khai, thực hiện hiệu quả ở các cấp Hội. Góp phần hạn chế khiếu nại sai, đông người, vượt cấp đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân. Qua đó khẳng định được vai trò của tổ chức Hội, được cấp uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận ủng hộ, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng và chính quyền./.
Nhất Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp