Trà Vinh: Tham gia hòa giải 191 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân
15:08 - 26/12/2019
(KNTC)- Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, Hội ND tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần đưa công tác hòa giải ở cơ sở đi vào đời sống, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật.

ảnh minh họa
Các cấp Hội phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải được thành lập ở các ấp, khóm với cơ cấu từ 5 đến 7 thành viên/tổ, toàn tỉnh có 786 tổ hòa giải với 6.025 hòa giải viên. Các thành viên được cơ cấu là những người có uy tín và tham gia công tác ở địa phương như: Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng ấp, Chi hội Trưởng Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội LH phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cán bộ hưu trí, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... Quá trình hòa giải, ngoài việc vận dụng các quy định của pháp luật, các hòa giải viên còn linh hoạt vận dụng các phong tục, tập quán, tình làng nghĩa xóm, chuẩn mực đạo đức ở địa phương để phân tích, hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp tự thỏa thuận và đi đến tự giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ hội viên, nông dân.

Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân tỉnh mở 10 lớp nghiệp vụ công tác Hội có lồng ghép tuyên truyền PBGDPL, hòa giải ở cơ sở cho 1.029 cán bộ huyện, cơ sở Hội và chi Hội trưởng dự. Các cấp Hội tiếp nhận và giải quyết 10 đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia hòa giải 191 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân chủ yếu là đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình; trong đó hòa giải thành 77 vụ, số còn lại chuyển về cơ quan chức năng giải quyết.

Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp với Sở Tư pháp về thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý và chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thị thành phố để tiếp tục phối hợp tuyên truyền. Năm 2019, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 192 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật với 6.142 lượt hội viên, nông dân dự với các nội dung về Bộ luật Dân sự, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Giao thông, Luật bảo hiểm xã hội, Luật thú y…; tổ chức 127 cuộc trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho 4.092 lượt người dự.

Từ những việc làm cụ thể của Hội đã giữ gìn đoàn kết, củng cố, phát huy những tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng dân cư; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở ấp, khóm.
Ngân Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp