Sóc Trăng: Đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục, pháp luật
15:35 - 02/11/2019
(KNTC) – Thời gian qua, Hội ND tỉnh đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Thông quacông tác tuyên truyền, nhiều thông điệp pháp luật được truyền tải đến hội viên, nông dân trong toàn tỉnh (Ảnh minh họa)


Là thành viên của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, huyện, Hội ND các cấp đã quan tâm tư vấn củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.


Những đề nghị của Hội ND tỉnh (kể cả các thành viên ở Ban, Ngành) được Hội đồng hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống Hội ND các cấp.


Hàng năm, Hội ND các cấp phối hợp các sở, ban, ngành cùng cấp tổ chức Hội thi “Nông dân tìm  hiểu pháp luật”, “Hội thi tuyên truyền viên giỏi”. 


Kết quả, Hội ND cấp huyện tổ chức 150 cuộc cho 15.868 cán bộ, hội viên tham gia; Hội ND cấp tỉnh tổ chức 15 cuộc cho trên 3.000 lượt cổ động viên tham gia. Thông qua hội thi, nhiều thông điệp pháp luật được truyền tải đến hội viên, nông dân trong toàn tỉnh.


Ngoài ra, các cấp Hội đã tích cực phối hợp tham gia với UBND các cấp trong việc tiếp công dân và đối thoại với nhân dân để giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.


Đồng thời, các cấp Hội còn phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân, góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên, nông dân.
Bên cạnh đó, Hội ND các cấp đã phối hợp các ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp nhận 323 đơn thư, khiếu nại của hội viên, nông dân, phân loại và hòa giải thành 15.468 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 78%.


Trong quá trình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cán bộ, hội viên, nông dân được biết, được bàn, chính vì vậy việc tham gia xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn như: Điện, đường, trường, trạm nông dân chủ động tích cực đóng góp ngày công, vật liệu, hiến đất, kinh phí xây dựng kênh mương, đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà mái ấm nông dân đều có sự tham gia của hội viên, nông dân.


Có thể nói, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai tích cực đến cán bộ, hội viên, nông dân đạt nhiều kết quả, có định hướng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả thiết thực. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.
 

 
Phúc Tuyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp