Tích cực thực hiện vai trò của tổ chức Hội trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
11:05 - 21/11/2019
(KNTC)- Với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân. Trong những năm qua, Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, tuyên truyên phổ biến nội dung luật khiếu nại, tố cáo nói riêng nhằm giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, hiểu biết và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Hội viên, nông dân nghe phổ biến phap luật tại địa phương


Để trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết đơn thư trong các cấp Hội, hàng năm Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác giải quyết đơn thư, kỹ năng tư vấn pháp luật cho cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện và 121 chủ tịch Hội Nông dân cơ sở.


 Hội Nông dân tỉnh đã thành lập được 11 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, với 451 thành viên ở 8/8 huyện, thị xã, thành phố.


Thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Tố cáo, các cấp Hội trong tỉnh xây dựng lịch tiếp công dân, thực hiện tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của hội viên nông dân theo đúng quy định; trong năm đã phối hợp thực hiện hòa giải 125 vụ mâu thuẫn gia đình, làng xóm.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội lập sổ theo dõi công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, lưu giữ hồ sơ từng vụ việc, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát gắn với nhiệm vụ kiểm tra công tác Hội và phong nông dân trào 6 tháng, 1 năm.


Hội Nông dân tỉnh tham gia tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân của tỉnh 02 ngày/tháng. Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở tham gia tiếp công dân cùng chính quyền địa phương 01 ngày/tháng.


Đối với Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp 19 lượt công dân tới nộp 19 đơn đề nghị các cấp Hội Nông dân có ý kiến với ngành chức năng như: Tòa án nhân dân tỉnh; Cục thi hành án tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội… đề nghị giải quyết theo quy định trên tinh thần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân.


Từ  đầu năm đến nay ,Hội Nông dân tỉnh đã nhận được 04 đơn của cán bộ, hội viên nông dân với nội dung khiếu nại về đền bù đất đai, xin cấp đất. Đã chuyển đơn thư khiếu nại cho các ngành chức năng có thẩm quyền giải quyết.


 Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh đã tiếp nhận 04 đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức Hội và đã chuyển tới các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết, đồng thời có văn bản thông báo cho người viết đơn biết về kết quả giải quyết, trong đó có 01 vụ việc gửi đơn từ 2 lần trở lên.

 
Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, các cấp Hội trong tỉnh đã tham gia phản biện về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổ chức phản biện thông qua các hội nghị, tổ chức tham gia đóng góp bằng hình thức gửi ý kiến bằng văn bản để tham gia góp ý vào dự thảo Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; dự thảo Quy chế Hoạt động của Hội đồng Phổ biến Giáo dục pháp luật tỉnh, các chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới... với hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia…


Hội còn tích cực tham gia phản biện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; những giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp, phản ảnh tình hình nhân dân và dư luận xã hội do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì. Tham gia phản biện về công tác khuyến học tỉnh Bắc Ninh qua mô hình gia đình học tập do Hội Khuyến học tỉnh chủ trì.


Thông qua phản biện đã đề nghị những nội dung còn thiếu, chưa sát, kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm sự phù hợp của các chính sách với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích của hội viên, nông dân.

Minh Thư
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp