Phường Nam Ngạn (Tp Thanh Hóa): Xây dựng mô hình điểm pháp luật
17:10 - 19/11/2019
(KNTC)- Phường Nam Ngạn thuộc thành phố Thanh Hóa là địa phương thuần nông, trình độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận nông dân còn hạn chế, do đó Hội ND tỉnh Thanh Hóa đã chọn phường để xây dựng mô hình điểm phát động phong trào nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động chấp hành pháp luật năm 2019.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND thành phố khảo sát nắm bắt nhu cầu hiểu biết pháp luật ở các chi, tổ Hội về mức độ nhận thức và chấp hành pháp luật của nông dân, tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tâm tư nguyện vọng, băn khoăn, vướng mắc của nông dân. Qua khảo sát, việc phổ biến, giáo dục, vận động chấp hành pháp luật tại cơ sở được thực hiện song có nơi chưa kịp thời đồng bộ, các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa  thường xuyên, liên tục; năng lực cán bộ Hội ở một số chi, tổ Hội còn hạn chế về kiến thức pháp luật khi tham gia giải quyết các vụ việc.

Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; thành lập Ban Chủ nhiệm có 7 đồng chí, do đồng chí Chủ tịch Hội ND phường  làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Ban Chủ nhiệm đã xây dựng nội dung quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm từng thành viên, bám sát cơ sở chỉ đạo thực hiện. Hội ND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tỉnh Hội cho cán bộ Hội ND phường, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, lãnh đạo các ban, ngành có liên quan trong phường; tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, thành phần tham gia gần 100 người, trong đó có 50 thành viên Câu lạc bộ nòng cốt là cán bộ Hội, đại diện các đoàn thể chính trị, tuyên truyền viên, cộng tác viên, các cá nhân có hiểu biết và kỹ năng tuyên truyền pháp luật. Hàng tháng, Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ vào trung tuần của tháng; đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục, vận động chấp hành pháp luật cho thành viên Câu lạc bộ.

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục, vận động chấp hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho nông dân bằng nhiều hình thức: Thông qua hội nghị sinh hoạt, hệ thống truyền thanh cơ sở, tờ tin Nông dân Thanh Hoá, Ngày pháp luật Việt Nam và các văn bản luật do TW Hội, Tỉnh hội hỗ trợ cho Câu lạc bộ 100 đầu sách hỏi đáp các loại để làm tài liệu tổ chức các buổi tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Hội, Điều lệ Hội; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh, tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án triển khai trên địa bàn phường.
Bên cạnh đó, Hội còn phổ biến các văn bản pháp luật như:  Hiến pháp 2013, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Giao thông đường bộ...; phối hợp tổ chức hội thi sân khấu hóa báo cáo viên giỏi cấp phường, lồng ghép với các chính sách pháp luật khác với hơn 250 câu hỏi, đáp án được chuyển tải làm cẩm nang sinh hoạt.

Hội ND phường đã phối hợp với Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ giám sát, phản biện các vấn đề liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nông dân; phối hợp tiếp nông dân hàng tuần; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; hoà giải những vấn đề bức xúc của nông dân về vi phạm quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thu chi các loại quỹ dân đóng góp, thuỷ lợi phí, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường…

Thông qua xây dựng mô hình điểm, Hội đã nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật và vận dụng các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, nông dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiện đại.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp